Vyhlášky

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov týkajúca sa moru včelieho plodu 2022

Vážené včelárky, vážení včelári, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP). „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Čítať ďalej...
Dokumenty

Informácia o výsledku kontroly PPA k poskytnutiu pomoci v podpornom roku 2020/2021

Vážené včelárky, vážení včelári, chcem poďakovať všetkým predsedom, tajomníkom a sekretariátu SZV za ich prácu pri zabezpečovaní poskytovania pomoci pre včelárov. V zmysle transparentnosti SZV Vás informujeme o výsledku kontroly PPA k poskytnutiu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva v podpornom roku 2020/2021. PPA Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 7/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022 v kategóriách medovina, včelí vosk, publikácie, fotografie

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, na oficiálnej stránke 47. včelárskeho kongresu Apimondie 2022 v Istanbule (Turecko) boli zverejnené podmienky účasti na Svetovej včelárskej súťaži v ostatných kategóriách medovina, včelí vosk, fotografie, publikácie, okrem medu (podmienky zapojenia sa do súťaže s medom boli zverejnené v obežníku SZV č. Čítať ďalej...
Časopis Včelár

VČELÁR 06/2022 – OBSAH ČÍSLA

VČELÁR 06/2022 – OBSAH ČÍSLA Júnové číslo odborného časopisu Včelár je už v tlači. Aké témy na vás čakajú? Úvodník Vladimír Machalík, šéfredaktor Dotácia na opeľovaciu činnosť Starostlivosť o ovocné stromy sa výrazne zmenila Ako získať materskú kašičku Čo môžem kúpiť z dotácií… materská kašička Ako správne označovať včelie matky Nepodceňte riziko prehrievania Čítať ďalej...
Tlačové správy

TLAČOVÁ SPRÁVA – Pri príležitosti Svetového dňa včiel otvorí Slovenský zväz včelárov v Bratislave včeliu záhradu s ukážkovou včelnicou

TLAČOVÁ  SPRÁVA Pri príležitosti Svetového dňa včiel otvorí Slovenský zväz včelárov v Bratislave včeliu záhradu s ukážkovou včelnicou  Slovenský zväz včelárov zintenzívňuje edukačné aktivity o význame opeľovačov Úhyny včelstiev počas tohtoročnej zimy patrili medzi nižšie. Jar priniesla dobrú úrodu kvalitných jarných medov. Pomôcť včelám, čmeliakom, či včelám samotárkam vie Čítať ďalej...
Oznamy

Hlásenie zmien počtu včelstiev na stanovišti do 31.5.2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, radi by sme Vás informovali o povinnostiach chovateľa včiel v zmysle Vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev, ďalej len „vyhláška“, ktoré priamo súvisia s dotáciou na opeľovaciu činnosť v roku 2022. Vlastník včelstva má v zmysle vyhlášky povinnosť vykonať zmenu počtu Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky.

Vážení predsedovia a tajomníci, Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na online prednášku, na tému Odborné vzdelávanie včelárov. Prednáška je určená pre predsedov, tajomníkov a výbor ZO SZV. Témy prednášky: Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023 Opeľovacia činnosť 2022   Termíny prednášok: Dátum Čas Online Čestné prehlásenie Čítať ďalej...
Oznamy

COLOSS – Úspešnosť prezimovania včelstiev na Slovensku 2021-2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, Zapojte sa do monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku zastrešeného medzinárodnou včelárskou spoločnosťou COLOSS. Prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť Vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny. Toto zisťovanie je anonymné, robí sa rovnakou Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Obežník SZV č. 6/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022

Vážení predsedovia, tajomníci, vážené včelárky, vážení včelári, na oficiálnych stránkach 47. včelárskeho kongresu Apimondie 2022 v Istanbule (Turecko) boli zverejnené podmienky účasti na Svetovej včelárskej súťaži v kategórii med. V najbližších dňoch sa očakáva zverejnenie podmienok v ďalších súťažných kategóriách, ako sú napr. medovina, výrobky z vosku či publikácie. Čítať ďalej...
Obežníky SZV

Obežník SZV č. 5/2022 k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023 Žiadateľ ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci na podľa prílohy č.2 Žiadateľ vedúci včelárskych krúžkov podávajú žiadosť o poskytnutie pomoci podľa prílohy č.4 Žiadateľ o pomoc pre školské, ukážkové, ekologické a pokusné včelnice podávajú žiadosť o poskytnutie Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník” v Liptovskom Hrádku

SZV organizuje pre členov SZV kurz “Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník”. Kurz je už plný !!!   Kurz je určený len pre členov Slovenského zväzu včelárov na základe zmluvy s akreditovanou inštitúciou Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok. Kurz je určený pre praktických včelárov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Výsledky 8. ročníka súťaže Medovinka roka 2022

Priatelia medoviny ! Zasielame Vám výsledky súťaže Medovinka roka 2022.   Do súťaže bolo prihlásených 79 vzoriek medoviny od 44 výrobcov. Rok 2020 bol poznačený nízkou úrodou medu a výpadkami včelstiev čo sa odrazilo aj vo výrobe medoviny a najnižším počtom dodaných vzoriek. Hodnotiaca komisia dňa 18.3.2022 na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, odborne Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Kurz „Chov včelích matiek“ v Kráľovej pri Senci a Prešove

SZV organizuje pre členov SZV kurz „Chov včelích matiek“. Kurz je určený pre včelárov, ktorí si chcú odchovávať matky aj iným spôsobom ako len využívaním rojových materských buniek a tichých výmien matiek. Oboznámime sa so základmi plemenitby, hodnotením včelstiev a výberom včelstiev. Ako získať plemenivo, prakticky prelarvovať a úspešne dochovať až po Čítať ďalej...
Výstavy a súťaže

Výstava Včelár a Medovinka roka – Trenčín 21.-23. apríl 2022

Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na výstavu ZÁHRADKÁR, VČELÁR, DREVODOMY dňa 21.-23. apríl 2022, Trenčín. Slovenský zväz včelárov pripravil pre návštevníkov zaujímavý program ako vyhodnotenie súťaže MEDOVINKA ROKA 2022, verejnú degustáciu medoviny (79 vzoriek), ochutnávku včelích produktov, odborné prednášky a poradenstvo pre včelárov. Vystavovatelia budú ponúkať Čítať ďalej...
Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky.

Vážení predsedovia a tajomníci, Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na online prednášku, na tému Odborné vzdelávanie včelárov. Prednáška je určená pre predsedov, tajomníkov a výbor ZO SZV. Témy prednášky: Nariadenie vlády 337/2019 Z. z. podporný rok 2021/2022 Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022-2023 Objednávanie veterinárnych liekov a Čítať ďalej...
Časopis Včelár Časopis Včelár 2022

VČELÁR 04/2022 – OBSAH ČÍSLA

VČELÁR 04/2022 – OBSAH ČÍSLA Aprílové číslo odborného časopisu Včelár je už v tlači. Aké témy na vás čakajú?   – Úvodník Milan Rusnák, predseda SZV – Ako si správne zaobstarať včeliu matku? – Čistota plemenitby kranskej včely na Slovensku – Výsledky morfometrických meraní za rok 2021 – Čo môžem kúpiť z dotácií izolátory a […]Čítať ďalej...
Oznamy

VÝZVA – k prenájmu budov na Včelárskej paseke, Kráľová pri Senci

Na základe uznesenia VV SZV č. 15/2022 zo dňa 11.3.2022   Slovenský zväz včelárov zverejňuje výzvu k prenájmu budov na Včelárskej paseke, Kráľová pri Senci:  – Správna budova o výmere 94 m2,- 470,00 Eur mesačne – Budova na spracovanie medu o výmere 60m2 – 300,00 Eur mesačne – Dom včelmajstra o výmere 84m2  – 420,00 Eur mesačne […]Čítať ďalej...
Oznamy

Letný tábor a Škola mladých včelárov 2022 – 11. ročník

Milí rodičia a starí rodičia, oznamujeme Vám, že „Letný tábor mladých včelárov 2022“ sa uskutoční v dňoch 5. až 15. júla 2022. Doprajte svojim deťom za dobré vysvedčenie a pomoc pri včielkach zažiť krásne a neopakovateľné chvíle so svojimi rovesníkmi v letnom tábore. Prihlášku (s fotokópiou dokladu o zaplatení) spolu s informačnou povinnosťou pri získavaní […]Čítať ďalej...