Obežníky 2010

U s m e r n e n i e -  Výkonného výboru SZV k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2011.

Príloha:Obežník_25_2010.doc (73.5 KB)

Pri zápise do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010 bolo zistené, že niektorý zo štatutárov ZO SZV pri zápise do registra určených právnických osôb neoprávnene použil identifikačné číslo Slovenského zväzu včelárov (00178349) namiesto identifikačného čísla vnútroorganizačnej zložky (tzv. identifikátor-00178349-xxx) pridelený Štatistickým úradom Slovenskej republiky na základe žiadosti prostredníctvom S-SZV.

Príloha: Obežník č.24_2010.doc (124.5 KB)

V zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok.

Prílohy: Obežník_23_10_2010.doc (126 KB)

Číslo_ZO_SZV.xls (30.5 KB)

Obežník obsahuje usmernenie k objednávaniu kalendárov, včelárskych zápisníkov a ostatnej publikácie.

Príloha: Obežník_č.21_2010.doc (122 KB)

Vážení predsedovia a tajomníci ZO, na základe požiadaviek ZO SZV budú vydané nové členské preukazy SZV podľa priloženého vzoru.

Prílohy: Obežník_č.20_2010.doc (128.5 KB)

Členské preukazy.xls (13 KB)

Vzor členských preukazov.jpg (938 KB)

Usmernenie k objednávkam a platbe za mesačník Včelár, Včelařství a Odborné včelárske preklady na rok 2011.

Prílohy:

Obežník_č.19_2010.doc (115.5 KB)

Objednávkový_formulár_2011.xls (19.5 KB)

Oznamujeme Vám, že Centrum odborných poradcov pri Slovenskom zväze včelárov zabezpečilo školenie pre funkcionárov Slovenského zväzu včelárov a predsedov občianskych združení Združenia Slovenská včela dňa 6.11.2010 v priestoroch Agroinštitútu Nitra (Kongresová hala) so začiatkom o 09:00 hod.

  Školenie je určené pre  funkcionárov SZV a ZSV, ktorí pripravujú podklady ku žiadostiam o vyplatenie podpory podľa NV 422/2007 v aktuálnom znení a sú zodpovední za vedenie jednoduchého účtovníctva v rámci jednotlivých ZO SZV a ostatných občianskych združení v rámci ZSV.

Príloha: Obeznik c.18_2010.doc (31 KB)

Ministerstvo pôdohospodárstva po preskúmaní Vami predložených žiadostí o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel žiada o opätovné predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 3.12.2009 č.1600/2009-100. Žiadosť nám bola doručená 20.10.2010 z MPSR preto Vás žiadame o urýchlené skontrolovanie Vašich žiadostí, ktoré ste podávali ku koncu mája tohto roka a ich opätovné vyplnenie podľa aktuálneho stavu v centrálnom registri včelstiev ku dňu 31.05.2010. 

Je vo Vašom záujme, aby ste predmetné žiadosti zosúladené podľa centrálneho registra včelstiev zaslali najneskôr do 28.10.2010 elektronicky na adresu galova@vcelari.sk a najneskôr doporučene a prioritne poštou originál odošlete, aby bol doručený najneskôr 29.10.2010 na adresu sekretariátu: Svrčia 14, 842 08 Bratislava, aby nenastala situácia, že dotácie na opeľovaciu činnosť z dôvodu nedodržania termínu a nesúladu s centrálnym registrom včelstiev Vám nebudú môcť byť vyplatené.

 

Prílohy:

SZV_Obeznik 8b.doc (134 KB)

Menny_zoznam_vsetkych_pravnickych_osob.xls (26 KB)

Priloha_A1_Ziadost-1.doc (44.5 KB)

Priloha_A2_Ziadost-1.doc (45 KB)

Priloha_B1_dotacia.xls (26.5 KB)

Priloha_B2_dotacia.xls (26.5 KB)

UzivatelskaPrirucka_EvidenciaVcelstiev.pdf (1.65 MB)

Manual_Pristup_k_udajom_ZO_CRV.pdf (204.1 KB)

Nariadenie vlády č. 422/2007, aktualizované znenie 340/2009. Usmernenie k žiadosti o vyplatenie podpory – II. termín.

ZO SZV,  VV SZV a členov ZSV upozorňujeme v tomto obežníku na nedostatky pri predkladaní dokladov na čerpanie podpory podľa NV 422/2007, aktualizované znenie 340/2009 a na základe kontroly z MP SR, ktorá prebehla na S-ZSV v období od 14.5.2010 – 30.6.2010.

Obežník č.6b/2010.doc (46 KB)

Obežník č.6b/2010.pdf (113.84 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,405,979
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-18 22:58:23
 • Návštevníci:
 • Dnes: 91
  Tento týždeň: 437
  Tento mesiac: 902
  Tento rok: 2714