Dokumenty

Usmernenie Výkonného výboru SZV k rokovaniu delegátov Valného zhromaždenia SZV na regionálnej úrovni (VÚC)

Príloha: Usmernenie delegátov regionálnej úrovne.doc (50.5 KB)

Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava,

k plneniu podmienok stanovených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 z 2. februára 2011 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi – paragraf 7 – Opatrenia na podporu obnovy stavu včelstiev, čl. 1, písm. c, event. čl. 3, písm. d,

vyhlasuje prieskumné konanie na dodávateľov a ceny

a) nových úľových zostáv

a

b) nových včelstiev.

Príloha I.:Prieskumné konanie na dodávateľov a ceny nových úľových zostáv a nových včelstiev príloha Včelár č.6/2012.pdf (2.92 MB)

Príloha II.:Prieskum na dodanie nových úľových zostáv, nových včelstiev a cien.doc (94 KB)

PREHLÁSENIE „Asistenta úradného veterinárneho lekára“ ako poverenej, kontrolnej osoby na výkon jarných prehliadok stanovíšť včelstiev a informácie pre výkon kontrol v roku 2012, ktoré musí dostať každá kontrolná osoba, ktorá bude vykonávať jarné prehliadky. Zároveň prosím informujte príslušné osoby, aby sa oboznámili s obsahom v tomto dokumente. Rozdelenie "Hlásení chovateľa včiel" sa v roku 2012 realizuje podľa navrhovanej rajonizácie katastrov, ktorú si je možné vyžiadať na príslušných RVPS.

Príloha:Prehlasenie-KO-NFO-2012.doc (68.5 KB)

Podporný rok 2010/2011 bol piatym rokom čerpania finančných prostriedkov v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len NPSRSV). Už tretí rok sa nám darí vyčerpať finančné prostriedky takmer na 100%. Väčšina ZO SZV sa už naučili plánovať a následne finančné prostriedky čerpať. Finančná podpora bola pridelená a u niektorých ZO SZV bola už aj kontrola na mieste.

Príloha:Čerpanie-NV-2010_2011.pdf (262.08 KB)

Jedným cieľov Slovenského zväzu včelárov je aj vytváranie účelových fondov pre zabezpečenie činnosti zväzu a jeho členov. Z tohto dôvodu, v súlade so Stanovami SZV, vytvoril tento osobitný účelový svojpomocný fond.

Príloha - kompletné znenie :Štatút Svojpomocného fondu SZV.doc (53.5 KB)

Komisia na svojom zasadnutí 18.10.2010 na sekretariáte SZV konštatovala neudržateľnosť stavu majetku SZV a podala vedeniu SZV nasledujúce odporučenia :
- zrekonštruovať budovu sekretariátu na Svrčej ulici a Skanzem v Kráľovej pri Senci pomocou spoluinvestovania cez ďalšieho partnera, tak aby dotyčné objekty mohli dôstojne plniť svoje poslanie.
- predať objekty na Slatine a rodinný dom v Okoličnom pri Komárne.

príloha:Kompletné znenie správy komisie pre správu majetku pri SZV pre rok 2010.pdf (106.1 KB)

príloha č.2:Doplnenie informácii k rekonštrukcii.pdf (82.12 KB)

 

Nákresy rekonštrukcie + foto dokumentácia:

1_NP.pdf (21.54 KB)

2_NP.pdf (20.04 KB)

suteren.pdf (18.12 KB)

small_aktualny stav_2.JPGsmall_aktualny stav_2.JPGsmall_aktualny stav_3.JPG - pred rekonštrukciou

small_3_pohlad_celny_po_rekonstrukcii.jpgsmall_8 - pohÄ?ad do dvora_po rekonstrukcii.jpg - po rekonštrukcii

 

Tento článok poskytuje video návody na administráciu webstránok ZO. Video súbor si uložíme do počítača, týmto spôsobom: Pravým tlačitkom myši klikneme na súbor a zvolíme: Uložiť súbor ako.

Pre správne prehrávanie videa si nainštalujeme kodek: K-Lite_Codec_Pack ; video si prehráme napr. programom VLC player, alebo inými prehrávačmi videa, ktoré už máme v počítači.

 

Majetok SZV – odpredaj resp. ponuka na spoluprácu pri jeho rekonštrukcii:

Slovenský zväz včelárov, na základe návrhu Komisie pre majetok SZV, dáva na vedomie, že:

 1. ponúka na odpredaj tieto objekty

 1. objekt rodinný dom v Okoličnej na ostrove pri Komárne – LV 764 , k.ú Okoličná na ostrove

 2.  

  1. ponúka spoluprácu pri rekonštrukcii príp. spoločnom využívaní týchto objektov:

  1. Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci – LV 350, k.ú. Kráľová pri Senci

  2. sekretariát SZV – Svrčia ul.14, Bratislava – LV 129, k.ú. Karlova Ves

  Záujemcovia o tieto objekty získajú bližšie informácie u predsedu komisie pre majetok SZV Gabriela Foťka na adrese strela.g@centrum.sk , resp. tel. č 0904 492 805.

  Svoje ponuky posielajte na adresu : Sekretariát SZV, Svrčia ul.14, Bratislava

  termín: do 30.11.2010

Účelom tejto smernice je stanovenie podmienok činnosti Lektorov a Prednášajúcich odborníkov vo včelárstve pre organizácie v Združení slovenská včela /ďalej len ZSV / a Spolku včelárov Slovenska /ďalej len SVS/

Smernica podmienok činnosti Lektorov a Prednášajúcich odborníkov vo včelárstve.doc (22 KB)

 

Príloha k smernici o odbornej spôsobilosti pre výkon prednáškovej činnosti vo včelárstve

Príloha_k_odbornej_sposobilosti_prednasatelov.doc (20.5 KB)

About the web page

You have entered web page of the Slovak Association of Beekeepers. As yet most of the information here are just in Slovak language. If you are interested to know more about topics related to beekeeping in Slovakia, you can contact the   Secretariat or the   author of this short review. The president of the Association is Mr. Ludovit Gal, MSc., vice-presidents Martin Piovarci, Dr. and Mr. Milan Slavicek, Dr.  If you have problems with translations of some Slovak beekeeping terms, follow this   link.

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 4 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,403,527
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-01-16 23:29:49
 • Návštevníci:
 • Dnes: 25
  Tento týždeň: 119
  Tento mesiac: 262
  Tento rok: 262