Dokumenty

Metodický pokyn k Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v SR - jeseň 2012.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len “ŠVPS SR”) organizuje prvú klinickú prehliadku pred začiatkom zimného obdobia, ktorá je súčasťou schváleného programu dohľadu nad zdravotnou situáciou včiel v Slovenskej republike (ďalej len “program dohľadu”).

Prílohy:Metodika-dohlad-vcely-2012akt.doc (601 KB)

Oprava-usmernenie-k-financovaniu-programu-dohladu.pdf (47.07 KB)

Usmernenie -financovanie-program-dohladu.pdf (134.33 KB)

1-prehliadka- Formular-Vcely.doc (435 KB)

Usmernenie Výkonného výboru SZV k rokovaniu delegátov Valného zhromaždenia SZV na regionálnej úrovni (VÚC)

Príloha: Usmernenie delegátov regionálnej úrovne.doc (50.5 KB)

Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava,

k plneniu podmienok stanovených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 z 2. februára 2011 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi – paragraf 7 – Opatrenia na podporu obnovy stavu včelstiev, čl. 1, písm. c, event. čl. 3, písm. d,

vyhlasuje prieskumné konanie na dodávateľov a ceny

a) nových úľových zostáv

a

b) nových včelstiev.

Príloha I.:Prieskumné konanie na dodávateľov a ceny nových úľových zostáv a nových včelstiev príloha Včelár č.6/2012.pdf (2.92 MB)

Príloha II.:Prieskum na dodanie nových úľových zostáv, nových včelstiev a cien.doc (94 KB)

PREHLÁSENIE „Asistenta úradného veterinárneho lekára“ ako poverenej, kontrolnej osoby na výkon jarných prehliadok stanovíšť včelstiev a informácie pre výkon kontrol v roku 2012, ktoré musí dostať každá kontrolná osoba, ktorá bude vykonávať jarné prehliadky. Zároveň prosím informujte príslušné osoby, aby sa oboznámili s obsahom v tomto dokumente. Rozdelenie "Hlásení chovateľa včiel" sa v roku 2012 realizuje podľa navrhovanej rajonizácie katastrov, ktorú si je možné vyžiadať na príslušných RVPS.

Príloha:Prehlasenie-KO-NFO-2012.doc (68.5 KB)

Podporný rok 2010/2011 bol piatym rokom čerpania finančných prostriedkov v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len NPSRSV). Už tretí rok sa nám darí vyčerpať finančné prostriedky takmer na 100%. Väčšina ZO SZV sa už naučili plánovať a následne finančné prostriedky čerpať. Finančná podpora bola pridelená a u niektorých ZO SZV bola už aj kontrola na mieste.

Príloha:Čerpanie-NV-2010_2011.pdf (262.08 KB)

Jedným cieľov Slovenského zväzu včelárov je aj vytváranie účelových fondov pre zabezpečenie činnosti zväzu a jeho členov. Z tohto dôvodu, v súlade so Stanovami SZV, vytvoril tento osobitný účelový svojpomocný fond.

Príloha - kompletné znenie :Štatút Svojpomocného fondu SZV.doc (53.5 KB)

Komisia na svojom zasadnutí 18.10.2010 na sekretariáte SZV konštatovala neudržateľnosť stavu majetku SZV a podala vedeniu SZV nasledujúce odporučenia :
- zrekonštruovať budovu sekretariátu na Svrčej ulici a Skanzem v Kráľovej pri Senci pomocou spoluinvestovania cez ďalšieho partnera, tak aby dotyčné objekty mohli dôstojne plniť svoje poslanie.
- predať objekty na Slatine a rodinný dom v Okoličnom pri Komárne.

príloha:Kompletné znenie správy komisie pre správu majetku pri SZV pre rok 2010.pdf (106.1 KB)

príloha č.2:Doplnenie informácii k rekonštrukcii.pdf (82.12 KB)

 

Nákresy rekonštrukcie + foto dokumentácia:

1_NP.pdf (21.54 KB)

2_NP.pdf (20.04 KB)

suteren.pdf (18.12 KB)

small_aktualny stav_2.JPGsmall_aktualny stav_2.JPGsmall_aktualny stav_3.JPG - pred rekonštrukciou

small_3_pohlad_celny_po_rekonstrukcii.jpgsmall_8 - pohÄ?ad do dvora_po rekonstrukcii.jpg - po rekonštrukcii

 

Tento článok poskytuje video návody na administráciu webstránok ZO. Video súbor si uložíme do počítača, týmto spôsobom: Pravým tlačitkom myši klikneme na súbor a zvolíme: Uložiť súbor ako.

Pre správne prehrávanie videa si nainštalujeme kodek: K-Lite_Codec_Pack ; video si prehráme napr. programom VLC player, alebo inými prehrávačmi videa, ktoré už máme v počítači.

 

Majetok SZV – odpredaj resp. ponuka na spoluprácu pri jeho rekonštrukcii:

Slovenský zväz včelárov, na základe návrhu Komisie pre majetok SZV, dáva na vedomie, že:

 1. ponúka na odpredaj tieto objekty

 1. objekt rodinný dom v Okoličnej na ostrove pri Komárne – LV 764 , k.ú Okoličná na ostrove

 2.  

  1. ponúka spoluprácu pri rekonštrukcii príp. spoločnom využívaní týchto objektov:

  1. Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci – LV 350, k.ú. Kráľová pri Senci

  2. sekretariát SZV – Svrčia ul.14, Bratislava – LV 129, k.ú. Karlova Ves

  Záujemcovia o tieto objekty získajú bližšie informácie u predsedu komisie pre majetok SZV Gabriela Foťka na adrese strela.g@centrum.sk , resp. tel. č 0904 492 805.

  Svoje ponuky posielajte na adresu : Sekretariát SZV, Svrčia ul.14, Bratislava

  termín: do 30.11.2010

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 2 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,830
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-03-14 22:37:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 10
  Tento týždeň: 71
  Tento mesiac: 643
  Tento rok: 1565