Dokumenty

Účelom tejto smernice je stanovenie podmienok činnosti Lektorov a Prednášajúcich odborníkov vo včelárstve pre organizácie v Združení slovenská včela /ďalej len ZSV / a Spolku včelárov Slovenska /ďalej len SVS/

Smernica podmienok činnosti Lektorov a Prednášajúcich odborníkov vo včelárstve.doc (22 KB)

 

Príloha k smernici o odbornej spôsobilosti pre výkon prednáškovej činnosti vo včelárstve

Príloha_k_odbornej_sposobilosti_prednasatelov.doc (20.5 KB)

About the web page

You have entered web page of the Slovak Association of Beekeepers. As yet most of the information here are just in Slovak language. If you are interested to know more about topics related to beekeeping in Slovakia, you can contact the   Secretariat or the   author of this short review. The president of the Association is Mr. Ludovit Gal, MSc., vice-presidents Martin Piovarci, Dr. and Mr. Milan Slavicek, Dr.  If you have problems with translations of some Slovak beekeeping terms, follow this   link.

Vzor žiadosti o pridelenie IČO:

Pridelenie_IČO_vzor.doc (24.5 KB)

Pridelenie_IČO_vzor.pdf (36.09 KB)

Kontakty na základné organizácie SZV; emaily a webové stránky

Prihláška do ŠVK:prihlaska_svk.doc (13 KB)

Adresár vedúcich ŠVK: adresar_veducich_svk.doc (28.5 KB)

Evidenčný list ŠVK: evidencny_list_svk.doc (15 KB)

Tématický plán ŠVK: tematicky_plan_skolskeho_vcelarskeho_kruzku.doc (39.5 KB)

Pozvánka pre úspešného riešiteľa korešpondečnej súťaže "Mladý včelár": pozvanka_sut_2010_kralova.doc (26 KB)

Aktivácia krajských stránok ZO SZV.

Vážení priatelia včelári,
s veľmi zaujímavým, inšpiratívnym a navyše jednoducho realizovateľným návrhom prišiel dôverník Ing. Stanislav Adámik z Bojníc. Vzhľadom na harmonogram redakčných uzávierok sa nepodarilo jeho výzvu uverejniť skôr, čo však určite neovplyvní jej dosah a realizáciu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z. ustanovuje:

Príloha:VÝNOS Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011 - 100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.pdf (257.32 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 2 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,830
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-03-14 22:37:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 10
  Tento týždeň: 71
  Tento mesiac: 643
  Tento rok: 1565