Obežníky ZSV 2014

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo ZSV doručené rozhodnutie o schválení pomoci na podporný rok 2013/2014.
Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný prijímateľ pomoci čerpať, ak splní nižšie uvedené podmienky. Budú akceptované originálne podklady predkladané prostredníctvom Slovenskej pošty. Podklady predložené e-mailom a faxom nebudú akceptované.
Kópie dokladov archivovať u ZO SZV/OZ ZSV pre potrebu ZO SZV/OZ ZSV a kontrolných orgánov po dobu najmenej 5 rokov. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Originálne doklady o zrealizovaných opatreniach predkladajte priebežne počas celého roka hneď po ich uskutočnení.

Aktuálny podporný rok trvá od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014

Prílohy: Obežník-ZSV-5-2014-Usmernenie-k-žiadosti-o-vyplatenie-pomoci-2013-2014.pdf (562.29 KB)
NV-31-2011.pdf (117.02 KB)
MP-pre-poskytovanie-pomoci-na-vykonavanie-opatreni-na-zlepsenie-podmienok-pre-produkciu-a-obchodovanie-s-vcelimi-produktmi-na-podporny-rok-2013-2014.doc (1.07 MB)
Smernica-ZSV-2-2013-pre-vyuzitie-podpory-pre-zac-vcelarov-14-3-2014.pdf (781.63 KB)
Smernica-ZSV-1-2013-k-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych-prostriedkov-17-2013.doc (102.5 KB)

Na základe uznesenia Centra odborných poradcov ZSV konaného dňa 26.1.2014 boli schválené a dňom zverejnenia tohto obežníka nadobúdajú účinnosť interné predpisy „Rokovací poriadok komisie na hodnotenie a výber žiadostí a projektov o nenávratný finančný príspevok podľa nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z. a Štatút komisie na hodnotenie a výber žiadostí a projektov o nenávratný finančný príspevok podľa Nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z.

Prílohy: Obežník-ZSV-4-2014.doc (44 KB)

Rokovaci-poriadok-komisie-na-vyber-žiadosti-projektov-26.1.2014.pdf (158.04 KB)
Štatút-komisie-26-1-2014.pdf (163.42 KB)

Dňa 30.1.2014 Združenie Slovenská včela obdržalo Rozhodnutie PPA o schválení Žiadosti na poskytnutie pomoci na podporný rok 2013/2014, v ktorom bola ZSV schválená pomoc vo výške 1 098 966 Eur, čo je oproti podpornému roku 2012/2013 o 170 198 eur menej. Zníženie je spôsobené prijatím ďalšej krajiny do EÚ a zníženie bolo vykonané u všetkých krajín EÚ podľa počtu včelstiev.

Prílohy:Obežník-ZSV-3-2014.doc (51 KB)

Zoznam-schválených-veterinárnych-prípravkov-a-percentá-refundácie.doc (45 KB)

V priestoroch Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 8.2.2014, v čase od 09:00 – 18:00 hod. - seminár: Prezentačné zručnosti.  

 Seminár je  určený najmä prednášajúcim odborníkom vo včelárstve a záujemcom o zaradenie do zoznamu prednášajúcich odborníkov vo včelárstve ako súčasť overenia ich lektorských zručností. Súčasťou seminára bude záverečný test, ktorý je predpokladom získania certifikátu o absolvovaní.

Príloha: Obežník-ZSV-2-2014-Seminár-Prezentačné-zručnosti.doc (45.5 KB)

V zmysle nariadenia vlády č. 31 /2011 Z. z. § 4 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť pomoc na úhradu nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy.

Príloha: Obežník-ZSV-1-2014.doc (41.5 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 6 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,830
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-03-14 22:37:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 10
  Tento týždeň: 71
  Tento mesiac: 643
  Tento rok: 1565