Smernice

Táto smernica sa vydáva za účelom používania symboliky SZV a zapožičiavania čestných názvov organizačným zložkám SZV.

Prílohy:Smernica-1-2014-Pre-symboliku-SZV.doc (2.15 MB)

Marš.jpg (127.29 KB)
Marš1.jpg (127.29 KB)
01-Skladba.wma (2.1 MB)

Výkonný výbor SZV (VV SZV) vydáva Smernicu o členských príspevkoch, ktorej účelom je stanoviť všeobecné podmienky pri určovaní výšky, spôsobu úhrady a výberu členských príspevkov riadnych členov, vrátane kolektívnych členov.

Príloha:Smernica-SZV-5-2013-clenske-prispevky.doc (69.5 KB)

Výstavníctvo a marketing má v každej organizácií svoj význam z dôvodu prezentácie svojej činnosti a reklamy.
Taktiež aj Slovenský zväz včelárov, ako spoločenská organizácia, má potrebu prezentovať svoju činnosť, prezentovať včelie produkty, význam včiel v poľnohospodárstve a v celej prírode ako nenahraditeľného opeľovača, či už formou výstav, aktívnej účasti na týchto výstavách, ako aj formou aktívnej reklamy.

Prílohy:Smernica-č.2_2013-Výstavnictvo-a-marketing-v-SZV.doc (255.5 KB)

Smernica-č.2_2013-Výstavnictvo-a-marketing-v-SZV.pdf (309.46 KB)

Túto smernicu vydávame za účelom, jednotného postupu pri poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných racovných cestách zamestnancom v pracovnom pomere, osobám pracujúcim na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a osoby vykonávajúce činnosť pre zabezpečenie hlavnej činnosti Slovenského zväzu včelárov.

Prílohy: Smernica-pre-pracovné-cesty-od-1_3_2013.pdf (249.63 KB)

Príloha-č-1.doc (31.5 KB)
Príloha-č-3.pdf (97.05 KB)

Táto smernica sa vydáva za účelom jednotného postupu pri návrhu a udeľovaní vyznamenaní v Slovenskom zväze včelárov.

Príloha: Smernica SZV č.2-2011 Pre udeľovanie vyznamenaní.pdf (325.18 KB)

Slovenský zväz včelárov realizuje vlastnú edičnú činnosť na podporu svojej vzdelávacej, vedecko-výskumnej, odbornej, propagačnej a administratívnej činnosti.

Prílohy: Smernica-03-2012-pre-posudzovanie-publikacii-vydavanych-szv.doc (255 KB)
Sadzobnik-honorarov-szv-k-smernici-03-2012-pre-posudzovanie-publikacii-vydavanych-szv.doc (31.5 KB)

SMERNICA SZV č. 1/2011- pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV A SZV
Táto smernica sa vydáva za účelom jednotného postupu pri návrhu a výrobe vlajok ZO SZV, RZ SZV a SZV a vymedzenie ich používania.

Príloha: Smernica SZV č.1/2011 Vlajky-zástavy-výroba-používanie.pdf (135.02 KB)

Smernica Slovenského zväzu včelárov číslo 1/2006-2012 o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva č. 214649 priemyselného vzoru Slovenský med a Zväzová norma SLOVENSKÝ MED NORMA KVALITY A AKOSTI SZV číslo 1/2006/2012

Príloha:Smernica-Slovensky-med-1-2006-2012.pdf (428.48 KB)
NORMA SLOVENSKÝ MED_1_2006/2012.pdf (158.18 KB)

Smernica č. 2/2012 pre BODOVÉ HODNOTENIE PROJEKTOV uchádzačov o nenávratný finančný príspevok v súlade s Nariadením vlády SR č. 422/2007 Z. z. a nariadením vlády č. 31/2011 Z. z.

Smernica pre Bodové hodnotenie projektov (ďalej len BHP) vymedzuje kritériá pre bodové hodnotenie projektov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok, ktorých rozpočtovaný náklad prevyšuje 8300 EUR, a ktorých mieru úhrady taxatívne neurčuje Nariadenie vlády SR č. 422/2007 Z. z. a nariadenie vlády č. 31/2011 Z. z.

Príloha:Smernica _2_2012-pre-bodove-hodnotenie-projektov_januar-2012_platna.pdf (135.5 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 2 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,126
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-02-22 23:05:47
 • Návštevníci:
 • Dnes: 33
  Tento týždeň: 128
  Tento mesiac: 345
  Tento rok: 861