Ešte nikdy v histórii nebolo slovenské včelárstvo vo verejnosti doma i v zahraničí také známe ako v tomto období. Zásluhu na tom majú predovšetkým úspechy dosiahnuté v medzinárodných súťažiach včelích produktov. To sa prejavilo aj na zvýšení spotreby medu obyvateľov Slovenska. Podľa Štatistického úradu SR sa v rokoch 2011-2012 na Slovensko doviezlo každý rok o 5 tisíc ton medu viac ako sa vyviezlo.
Týmto sme sa dostali medzi krajiny, ktoré viac medu spotrebujú ako vyprodukujú, samozrejme, ak čísla uverejnené štatistickým úradom sú pravdivé.

Urobme všetko pre to, aby sme produkciu včelích produktov zvýšili a aby si slovenský spotrebiteľ mohol slovenský med kúpiť podľa svojho želania a nebol odkázaný na dovozové medy často pochybnej kvality.

Ak v slovenských obchodoch musí byť v krátkom čase minimálne štvorpätinový podiel potravín z domácej produkcie, ako apeluje minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, potom máme čo robiť, aby sme toto kritérium splnili. Vari nedopustíme, aby v regáloch slovenských obchodov chýbal slovenský med!?

Všetko raz býva prvý raz. Kým sa však doma nevyrovnáme s nositeľmi dávno prekonaných nezmyslov, sotva sa pohneme ďalej. Uvedomme si svoju situáciu v produkcii medu a skúsme za pomoci úspešných včelárov a prednášajúcich odborníkov túto situáciu zmeniť. Budeme musieť opustiť technológie, ktoré boli moderné v polovici minulého storočia a nebáť sa osvojiť si výrobné postupy patriace začiatku tretieho tisícročia. Ale k tomu je potrebná zmena v myslení, a to niekedy bolí.

Chov včiel nie je len osobným záujmom včelára. A to predovšetkým preto, že sa snažíme v prírode udržať prijateľný stav opeľovaním hmyzomilných rastlín. Zásluhou tejto skutočnosti je Slovenský zväz včelárov pozitívne hodnotený výkonnou i zákonodarnou mocou štátu, a práve preto, napriek ekonomickej kríze v Európe i vo svete, nám na našu činnosť prispieva aj finančne podľa svojich možností.

Nedávne 10. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu včelárov uzavrelo ďalšiu kapitolu v živote našich včelárov. V priebehu dvoch dní delegáti Valného zhromaždenia právoplatne zvolení na výročných schôdzach a konferenciách SZV. spolu s hosťami a pozorovateľmi, zhodnotili štvorročnú prácu a výsledky od 9. Valného zhromaždenia a potvrdili nastúpenú cestu zveľaďovania slovenského včelárstva.

Táto doba bola naplnená prácou funkcionárov SZV na všetkých úrovniach, od ZO SZV až po W SZV. Dovoľte mi, aby som sa pri tejto príležitosti poďakoval všetkým funkcionárom základných a regionálnych organizácií za prácu, ktorú vykonali v prospech svojich členov, mnohokrát na úkor svojej rodiny a bez nároku na finančnú odmenu.

Mottom 10. Valného zhromaždenia bolo: „Spojme sily pre rozvoj slovenského včelárstvaA tak ako v predchádzajúcich dvoch valných zhromaždeniach aj teraz sa rokovalo konštruktívne, bez hádok a invektív. Delegáti schválili Program rozvoja SZV na roky 2013-2016, uznesenie, upravili ďalšie dokumenty potrebné pre činnosť Slovenského zväzu včelárov na obdobie do 11. Valného zhromaždenia SZV.

Potvrdenie nastúpenej cesty vyjadrujú aj výsledky volieb. Všetci členovia predstavenstva boli zvolení znovu a väčšinu členov VV SŽV a ÚKRK delegáti Valného zhromaždenia potvrdili vo funkciách na ďalšie štvorročné obdobie. Rozbehnutý vlak slovenských včelárov tak ďalej pokračuje po trati obhajovania ich záujmov a dosahovania ďalších úspechov v zahraničí.

Nový VV SZV dostal legitímnu šancu pokračovať v novej histórii včelárstva na Slovensku. Nechajte nás chvíľu v pokoji pracovať, potom nás súďte podľa toho. čo sme urobili alebo neurobili.

Slovenský zväz včelárov je v našej spoločnosti vážené občianske združenie. Tvorí ho obrovský zástup ľudí, ktorí spojili záujem o prírodu so svojimi osobnými záujmami v chove včiel. Treba povedať, že veľa včelárov je zároveň členom Slovenského zväzu záhradkárov, poľovníkov, rybárov, drobnochovateľov a iných organizácií spojených s udržiavaním rovnováhy v prírode. Preto nie je náhodou, že hosťom Valného zhromaždenia, okrem zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, univerzity, Štátnej veterinárnej správy, Slovenskej akadémie vied. predsedov organizácií Združenia Slovenská včela, bol aj predseda Slovenského zväzu záhradkárov.

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, dovoľte mi na sklonku tohto roku poďakovať sa Vám za prácu v prospech svojich včiel, a tým aj v prospech prekrásnej slovenskej prírody, popriať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich rodín a veľa úspechov novom roku.

Ing. Ľudovít Gál, predseda SZV

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 2 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,830
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-03-14 22:37:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 10
  Tento týždeň: 71
  Tento mesiac: 643
  Tento rok: 1565