Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na rok 2011 podľa výnosu č.536/2011-100 z 5. mája 2011 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.
Včelári SHR, ktorí z dôvodov nimi nezavinených nemôžu čerpať dotácie prostredníctvom nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov po doložení vyjadrenia o zamietnutí dotácie od PPA, môžu čerpať prostredníctvom ZSV (uvedú sa na príslušnú prílohu B).

Pre urýchlenie spracovania a podania žiadosti o dotácie na opeľovaciu činnosť zasielajte prílohu A aj prílohu B elektronicky do 18.7.2011 na adresu nedecka@vcelari.sk s kópiou na galova@vcelari.sk. Následne ich zašlite opečiatkované a podpísané predsedom alebo tajomníkom danej ZO SZV/OZ SZV na adresu sekretariátu ZSV, Svrčia 14, 842 08  Bratislava s dátumom doručenia najneskôr do 20.7.2011. Prílohy A aj B zostávajú archivované v agende ZO SZV/OZ ZSV po dobu 10 rokov.

Príloha:Obežník_č.11/2011_Opeľovacia činnosť.doc (39 KB)
Priloha_A:Žiadost.doc (44 KB)
Príloha_B:Dotácia.xls (26.5 KB)

Výnos-č.-536-2011-100.pdf (257.32 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 1 guest.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,406,495
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-26 22:53:13
 • Návštevníci:
 • Dnes: 142
  Tento týždeň: 483
  Tento mesiac: 1418
  Tento rok: 3230