V  zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok. Výška členského príspevku na rok je stanovená uznesením 9. Valného zhromaždenia SZV, ktoré sa konalo 15.-16.11. 2008 v Žiline, členský príspevok pre SZV vo výške 10% z dotácie na opeľovaciu činnosť v príslušnom podpornom roku, ale minimálne 10% z dotácií vyplatených v roku 2007 (podpora 180Sk/včelstvo) s medziročným navýšením v ďalších rokoch o infláciu za predošlý rok vyhlásenú Štatistickým úradom SR.

Príloha:Obežník-15-2011.doc (127.5 KB)

Menný_zoznam_členov-ZO-SZV-2012.xls (31.5 KB)

Inflácia2010.pdf (81.85 KB)

Čísla ZO SZV.xls (30.5 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 1 guest.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,406,495
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-26 22:53:13
 • Návštevníci:
 • Dnes: 142
  Tento týždeň: 483
  Tento mesiac: 1418
  Tento rok: 3230