V dňoch 26. – 28. 9. 2014 sa koná na výstavisku Černá louka v Ostrave v ČR, XIX. konferencia zlepšovateľov a vynálezcov spojená s medzinárodnou včelárskou výstavou.

Príloha:Obežník-4-2014.doc (135 KB)

Vyzývame slovenských včelárov a včelárskych odborníkov, aby sa zapojili do konferencie, v ktorej sú vyhlásené tematické okruhy:

1, Choroby a nákazy včiel Garant – Ing. Dalibor Titera CSc.

2, Plemenárska práca u včiel a chov matiek Garant – Ing. Ján Kopernický CSc.

3, Včelie produkty, získavanie, spracovanie, marketing a apiterapia Garant – RNDr. Tatiana Čermáková CSc.

4, Včelárske zariadenia, pomôcky a ošetrovanie včelstiev, problematika tekutých krmív Garant – Dr.Ing. František Kamler

5, Profesionálne včelárenie Garant – Dr.Ing. František Kamler

Na konferenciu je možné prihlásiť referáty o dĺžke max. 15 min. Referát treba prihlásiť u príslušného garanta a na sekretariát SZV do 20.8.2014. K prihláške referátu je potrebné priložiť jeho summary – krátky obsah.

Taktiež je možné prihlásiť aj postery /plagáty/ o max. šírke 80 cm a výške 100 cm.

Súbežne bude prebiehať aj výstava zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve. Exponáty

musia spĺňať: nový nápad, uľahčenie práce so včelami a efektívny prínos. Exponát nemohol byť prihlásený na minulých výstavách zlepšovateľov. K prihláške je nutné zaslať aj popis a fotografiu exponátu.

Prihlášky exponátov zasielajte do 20.8.2014 na sekretariát SZV.

Vyzývame slovenských včelárov, aby sa zapojili do tejto výstavy resp. súťaže, aby sme preukázali tvorivého ducha a šikovnosť slovenských včelárov.


Ing. Ľudovít Gál predseda SZV

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,403,918
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-02-07 22:57:01
 • Návštevníci:
 • Dnes: 11
  Tento týždeň: 137
  Tento mesiac: 137
  Tento rok: 653