Ťarchy ekonomickej krízy doliehajú aj na náš odbor poľnohospodárskej výroby čoraz silnejšie. Zatiaľ čo mnohé jej dopady dokážeme "uregulovať" sami, v jednej sfére sa kríza prejavuje obzvlášť vypuklo - v odbyte včelích produktov. Včelárov, ktorí majú problém s predajom svojej produkcie medu za "ľudskú" cenu pribúda. V mestách, kde potenciálni zákazníci majú predsa len vyššie príjmy to tak necítiť, ale na dedinách sa veľmi kvalitný med často hromadí na zásobách... Tu a tam to signalizujú aj inzeráty v našom časopise. Otázkou je - ako ďalej?

 
V tomto vydaní Včelára prinášame podrobný rozbor čerpania štátnej podpory na pomoc rozvoja slovenského včelárstva. V jeho úvodnej kapitole je uvedené, že v podpornom roku 2011/2012 sa z týchto prostriedkov ušlo na podporu celkom 269 prednášok, 30 seminárov a 40 kurzov. Najčastejšie sa opakujúcou témou prednášok bolo "Ošetrovanie včelstiev počas roka"..., ale frekventovanou prednáškovou témou bola aj problematika "Včelie produkty". Mohlo by sa zdať, že sme pre osvetu urobili dosť. Vyškolili sme mnoho včelárov, aj viackrát tých istých, lebo je všeobecným poznatkom, že na odborné včelárske podujatia chodieva tá istá skupina zanietených včelárov.
 
Stačí sa však započúvať do debát laikov o mede a ostatných včelích produktoch a zostaneme nemilo prekvapení, ako málo o nich vedia a ako veľa rôznych nepravdivých mýtov o nich, (ale aj o nás, o ich producentoch), šíria.
 
Potom sa nemožno čudovať, že takíto konzumenti včelích produktov nerozlišujú rozdiely medzi medom "Z dvora" a z hypermarketu, že odmietajú domáci produkt z okraja Štátnej prírodnej rezervácie, ale vyhľadávajú biomed z neznámych oblastí Argentíny, Kostariky..., že skryštalizovaný med považujú za cukrom pančovaný...
 
Osveta, osveta a aj do tretice osveta! Mravenčia a úmorná práca, ktorú za nás nik neurobí, ale bez ktorej to nepôjde. Nestačí, že máme vyškolených včelárov produkujúcich kvalitný med. Treba nám viac vyškolených konzumentov, potenciálnych zákazníkov, ktorí budú cielene vyhľadávať a doceňovať domáci produkt.
 
Keď sme v reportáži o včelároch v južnom Nemecku vo februárovom čísle Včelára zverejnili cenovú ponuku jedného z nich, mnohí naši včelári sa "chytali za hlavy". Ale aj na pultoch našich predajní nájdete med (dovozový biomed) za tie isté ceny a míňa sa.
 
Iste, pripúšťam, že spomínaná priemerná cena 12 Eur za kg medu a 28 Eur za kilogram tmavej medovice je súbeh viacerých pozitívnych faktorov. Kúpna sila obyvateľstva je len jedným z nich. Nemenej podstatným je dôvera klientely v domácu kvalitu ponúkaného produktu, ďalším sebavedomie včelára, primerané ocenenie vlastnej práce..., i ochota podporovať domácich výrobcov napriek vyššej nákupnej cene tovaru.
 
Osveta, osveta... Bolo by ideálne odstaviť konkurenciu administratívnym zákazom dovozu, ale to sa už nestane. Ak chceme na voľnom trhu uspieť a včelie produkty úspešne predávať, musíme si klientelu vychovávať a vzdelávať.
 
Ján Repka

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 7 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,830
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-03-14 22:37:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 10
  Tento týždeň: 71
  Tento mesiac: 643
  Tento rok: 1565