Doma nebol nikto prorokom! Tak zovšeobecňuje odpozorovanú životnú skúsenosť staré slovenské príslovie. A musím povedať, že vo včelárskej komunite mi prichádza na um dosť často. Takmer pravidelne sa v debatách o chove včiel vyskytne niekto, kto vie to a to lepšie, najlepšie sám, aj keď to sám o sebe nepovie, určite však vie, že XY to nerobí dobre. Mrzí ma, že sa tak deje a priori, často aj bez znalostí skutočných reálií, konkrétneho prostredia, výsledkov ...
Pritom kritik si iste ani neuvedomuje, že poukazom na neschopnosť a malosť iného, seba na piedestál slávy neposadí, skôr naopak. Dobrá rada má od nepamäti svoju cenu, stačí počúvať. Pravdaže, niekedy treba použiť redšie, inokedy hustejšie sito, ale stojí to za vynaloženú námahu, ... treba však chcieť!
Chýba nám sebaúcta, z nej prameniaca vzájomná úcta a v konečnom dôsledku vzájomná súdržnosť. Taká normálna, stavovská, kde si členovia komunity navzájom vážia jeden druhého, rešpektujú svoje postoje, nespochybňujú každý názor, úmysel či skutok toho druhého – tolerujú sa. Jeden vie lepšie to, ďalší zasa iné.

Slovenský zväz včelárov je občianske združenie, združuje ľudí so spoločným záujmom, ktorým je chov včiel. Ten by mal stáť vysoko nad všetkým ostatným. Človek to logicky očakáva, keďže členstvo vo Zväze je dobrovoľné. Zväz vytvára legislatívny i organizačný rámec pre rôzne aktivity členov... Zdôrazňujem – aktivity členov, lebo koľko je tých aktívnych a koľko tých druhých?


Na včelárskych podujatiach stretávate takmer stále tie isté tváre, ostatní nič nepotrebujú, tichučko sa vezú, len očakávajú koľko im Zväz dá, ale všetko spochybňujú a kritizujú. Lež to nie je práve to, čo spoločenstvu voľne a dobrovoľne združených ľudí, akým aj naše občianske združenie je, prospieva. Trecích plôch je v ňom aj bez spomínaných dobrovoľných posudzovateľov stavu príliš veľa – rozdielny vek, stupeň poznania, vzdelanie, ciele a očakávania... Rôzne sú aj vzťahy členov výborov a členskej základne. Neraz do hry vstupujú osobné záujmy a aj príliš zištné a sebecké ciele. Natrčených rúk je príliš veľa, menej už ochotných prispieť do spoločného mlyna. Akúže všeobecne prospešnú aktivitu môžete čakať od členov, ktorí svoju základnú organizáciu charakterizujú slovami: Všade majú ZO, iba my máme „hryzovisko“! Skeptici hovoria, že združenie včelárov bude existovať len dovtedy, pokiaľ dáva... Paradoxne – takýto pohľad na SZV majú aj ľudia združení v iných občianskych združeniach, napr.medzi poľovníkmi, rybármi, kde sa omnoho viac vkladá ako dostáva, a predsa nezanikli...!


Doba je zložitá, všetko sa mení! Niečo skokom, niečo postupným prerodom. Úspešne prežiť znamená neustále lavírovať medzi cieľmi a možnosťami.Robenie zlej krvi a vyťahovanie sa nad druhých nám nepomôže. V úvahách o ďalšom bytí sa nám treba vrátiť k vzájomnému rešpektu a k povestným Svätoplukovým prútom.

Ján Repka

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 6 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,830
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-03-14 22:37:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 10
  Tento týždeň: 71
  Tento mesiac: 643
  Tento rok: 1565