Prax

Vegetácia dobieha zameškané, ale včelstvá to nebudú stíhať.

Pokračujeme v zverejňovaní kvitnutia nektarodajných rastlín. V súčasnosti o rozvoji vegetácie, oproti minulému mesiacu je informácií veľa. Opätovne ich mesačník Včelár, nestačí aktuálne zverejňovať, preto aktuálnu situáciu oznámujeme aj na www.vcelari.sk

Poznať, zosumarizovať a vyhodnocovať komplex signalizačných parametrov predpovede rozvoja klímy je zložitý proces vyžadujúci komplikované metódy a nákladné prístroje a zariadenia. Najjednoduchší a možno aj najpresnejší hodnotiteľ je reakcia rastlinstva na klímu a samozrejme stav rozvoja vegetácie a tomu by mal odpovedať aj stav včelstiev v príslušnej lokalite. Vhodné pre včelára je vytipovať si to signalizačné miesto, ktoré má podobnú klímu ako svoja včelnica, ale s určitým časovým predstihom. Tým včelár dostane informácie, na ktoré sa môže pripraviť a urobiť správne zásahy do včelstva.

Aktuálne informácie o monitoringu Varroa destructor na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku.

Príloha: Varrooza-na-vzostupe-2012.pdf (717.35 KB)

Signalizácia kvitnutia nektarodajných rastlín k – súčasť zlepšovania pastevných podmienok - stav ku dňu 28. 5. 2012.

Pokračujeme v zverejňovaní kvitnutia nektarodajných rastlín. Opätovne informácií o rozvoji vegetácie je taký rýchli a toľko aktuálnych zmien, že je potrebné ich zverejniť aj na www.vcelari.sk.

Signalizácia kvitnutia nektarodajných rastlín súčasť zlepšovania pastevných podmienok - stav ku dňu 26. 3. 2012.
V  Národnom programe (NP) je uvedený projekt „Projekt na signalizáciu nektarodajných rastlín“. Nosným cieľom uverejňovania jeho čiastočných výsledkov je časopis VČELÁR. Výrobné termíny, distribúcia a uzávierka časopisu nevýhodnejšie posúva termíny, ktoré zhoršujú aktualizáciu informácií, preto využívame možnosť zverejniť parciálne výstupy projektu na webovej stránke SZV.

Oznamujeme, že po absolvovaní školenia na opravu a testovanie aerosóloveho vyvíjača VAT 1A a VAT OC v Dole (ČR), dostali certifikát a povolenie na vykonávanie skúšok a opráv týchto prístrojov včelári:

Stupavskí včelári pod vedením predsedu ZO SZV pána Antona Grambličku a činorodého tajomníka doc. Ing. Haščíka zorganizovali 15.1.2009 v Mestskom kultúrnom a informačnom centre (bývalý Dom kultúry) prednášku zameranú na racionálny chov včiel.

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 6 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,830
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-03-14 22:37:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 10
  Tento týždeň: 71
  Tento mesiac: 643
  Tento rok: 1565