VČELÁR

Vážené včelárky a včelári, dovoľte mi, aby som vám za seba aj za celý výkonný výbor SZV zaželal pevné zdravie, pokoj a pohodu v živote, osobné, rodinné, pracovné i včelárske úspechy v roku 2012. Koniec kalendárneho roka je zlomom v kalendári, veci sa menia, niečo sa končí a niečo začína. V roku 2012 nás očakáva niekoľko mimoriadne dôležitých udalostí. Najvýznamnejšou bude 10. Valné zhromaždenie SZV, ktoré zhodnotí činnosť v uplynulých štyroch rokoch a súčasne určí základné strategické ciele a spôsoby ich plnenia na ďalšie obdobie.

Milé včelárky, milí včelári!
Opäť sa blíži koniec roka a s ním aj Vianoce, pre mnohých najkrajšie sviatky roka. Keďže koniec roka sa tradične spája s bilancovaním dosiahnutých úspechov, dovoľte mi, aby som sa Vám pri tejto príležitosti poďakoval a vyzdvihol Vašu plnohodnotnú prácu. Svedčí o tom aj celosvetový úspech, ktorí ste dosiahli v septembri 2011 na najväčšom svetovom a odbornom včelárskom kongrese APIMONDIA 2011 v argentínskom Buenos Aires, kde ste získali celkovo šesť ocenení, a nadviazali tak na úspechy vybojované v predchádzajúcich rokoch na rovnakých výstavách v Írsku, Austrálii a vo Francúzsku.

„Ja som sám, jediný, o mne nikto nič nevie...“ – spievajú speváci v jednej ľudovej pesničke spod Poľany. Parafrázujúc túto výpoveď a odhliadnuc od ďalšieho obsahu textu piesne, si dovolím rozvinúť nasledovnú úvahu.
Isté je, že akákoľvek uzavretosť, izolovanie sa od vonkajšieho sveta, neznalosť okolitých reálií robí život človeka pohodlným. Ak som sám, potom som najlepší a nie je dôvod niečo zlepšovať... Krajnosťou tohto postoja je prílišné, často nezdravé sebavedomie. Ale aj opačný protipól tohto stavu – neprimerané podceňovanie sa, nedôvera vo vlastné sily a schopnosti je na škodu.

Včelársku sezónu máme za sebou, ruky i mysle uvoľnenejšie. Výrazne vzrástol aj počet príspevkov našich spolupracovníkov zaslaných do redakcie. Včelári sa schádzajú, bilancujú, plánujú. Nielen na tradičných včelárskych nedeliach, v uzavretých komunitách, ale aj na rôznych propagačných podujatiach pripravených pre širšiu verejnosť. To je dôvod, prečo je aj toto vydanie Včelára viac „spoločenské“ ako návod na konkrétne pracovné činnosti pri včelstvách.

Doma nebol nikto prorokom! Tak zovšeobecňuje odpozorovanú životnú skúsenosť staré slovenské príslovie. A musím povedať, že vo včelárskej komunite mi prichádza na um dosť často. Takmer pravidelne sa v debatách o chove včiel vyskytne niekto, kto vie to a to lepšie, najlepšie sám, aj keď to sám o sebe nepovie, určite však vie, že XY to nerobí dobre. Mrzí ma, že sa tak deje a priori, často aj bez znalostí skutočných reálií, konkrétneho prostredia, výsledkov ...

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 1 guest.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,406,495
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-26 22:53:13
 • Návštevníci:
 • Dnes: 142
  Tento týždeň: 483
  Tento mesiac: 1418
  Tento rok: 3230