Nezaradené

Dokumenty SZV

Táto sekcia obsahuje tieto dokumenty SZV na stiahnutie:

Príručka pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/2016 – aktualizovaná február 2017

Čerpanie rozpočtu 2014
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Finančný plán a rozpočet na rok 2015
Uznesenie 10. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu včelárov
Program Slovenského zväzu včelárov na roky 2013-2016

Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2013/2014 až  2015/2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.107 zo 16. apríla 2014 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.

Evidencia ochranných známok včelárov

Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010/2011 -2012/2013
Združenie Slovenská Včela,
Stanovy združenia ZSV,
Zmluva o súčinnosti včelárskych organizácií
Smernica SZV č.1-2006 o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva
Zväzová norma SLOVENSKÝ MED
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2007/2008 až 2009/2010,
Stanovy Slovenského zväzu včelárov,
Členská prihláška do SZV,
Smernice pre činnosť kontrolnej a revíznej komisie SZV,
Tlačivo pre žiadosť o poskytnutie zo svojpomocného fondu
Uznesenie 9. valného zhromaždenia SZV
Organizačný poriadok SZV po VZ 2008
Rokovací poriadok VZ SZV 26.1.2013
Volebný poriadok SZV
Zásady a pravidlá hospodárenia s majetkom Slovenského zväzu včelárov
Nariadenie vlády č. 340/21009 Z.z. – (rekonštruované NV 422/2007) v platnosti pre podporný rok 2011/2012Nariadenie vlády č. 31/2011 – v platnosti až pre podporný rok 2012/2013

Prirucka-pre-ziadatela-pre-poskytovanie-pomoci-na-opatrenie-vcely-na-podporny-rok-2016-2017.doc (1.42 MB) Aktualizované Február 2017

Čerpanie-rozpočtu-2014.xls (17.5 KB)
financny-plan-rozpocet-2015.xls (63 KB)
Specifikacia-prijateho-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov.pdf (725.1 KB)
Nariadenie vlády č.107-2014 podporny-rok-2014-2015 platné-od 1-5-2014.pdf (73.7 KB)

Štatút-Svojpomocného-fondu-SZV.pdf (213.11 KB)

Uznesenie 10. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu včelárov

Program Slovenského zväzu včelárov na roky 2013-2016

Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2013/2014 až 2015/2016.doc (238.5 KB)

Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010/2011 -2012/2013.doc (124 KB)

Evidencia ochranných známok včelárov

Združenie Slovenská včela

bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 20.9. 2006 Číslo spisu: VVS/1-900/90-28767

Stanovy-ZSV.pdf (844.62 KB)

Zmluva o súčinnosti včelárskych organizácii

 

NORMA SLOVENSKÝ MED_1_2006_ 2012.pdf (158.18 KB)
Smernica-Slovensky-med-1-2006-2012.pdf (428.48 KB)

Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2007/2008 až 2009/2010

úplné znenie aktuálne po 9. VZ SZV v Žiline v novembri 2008

Členská prihláška do SZV.doc (58.5 KB)

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVÄZU VČELÁROV po VZ 2008.pdf (177.97 KB)

Rokovaci-poriadok-VV-SZV-26-1-2013.doc (55 KB)
Rokovaci-poriadok-VV-SZV-26-1-2013.pdf (170.17 KB)

Zásady a pravidlá hospodárenia z VV 11-12-2010.doc (93 KB)
Volebný poriadok SZV-13-6-2009-aktual-po-9-VZ.doc (38.5 KB)

S M E R N I C E

PRE ČINNOSŤ ÚSTREDNEJ KONTROLNEJ REVÍZNEJ KOMISIE SZV
A REVÍZNYCH KOMISIÍ ZO SZV

Tlačivo pre “Žiadosť o poskytnutie úhrady zo svojpomocného fondu.doc (34 KB)

Uznesenie9. Valného zhromaždenia SZV

 

Nariadenie vlády č. 340/21009 Z.z. – (rekonštruované NV 422/2007) v platnosti pre podporný rok 2011/2012.doc (83.5 KB)

Nariadenie vlády č. 31/2011 – v platnosti až pre podporný rok 2012/2013.pdf (117.02 KB)

Related Posts