Nezaradené

Včelárske odbytové a zásobovacie družstvo

Včelárske odbytové a zásobovacie družstvo so sídlom v Želiezovciach. Prílohy: Stanovy družstva + Prihláška za člena družstva  

Výrobno-odbytové družstvo slovenských včelárov

Mikulská 38/75,

937 01 Želiezovce

IČO: 44 669 968

IČ DPH: SK2022793421

Bankové spojenie: VÚB,

číslo účtu: 2586648953/0200

Register. Obchodný register okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 10096/N

Kontakt: e-mail: vceldru@zeliz.sk Ing. Tibor Jókay, predseda družstva mobil: 0905 447 731

Ing. Diana Csicsmanová, ekonóm družstva mobil: 0905 961 59

Včelárske odbytové a zásobovacie druzstvo – Stanovy.doc (170 KB)

 

 

Related Posts