Nezaradené

Bojnická výzva – Slovenský med deťom

Vážení priatelia včelári,
s veľmi zaujímavým, inšpiratívnym a navyše jednoducho realizovateľným návrhom prišiel dôverník Ing. Stanislav Adámik z Bojníc. Vzhľadom na harmonogram redakčných uzávierok sa nepodarilo jeho výzvu uverejniť skôr, čo však určite neovplyvní jej dosah a realizáciu. Veríme, že sa o realizáciu podobnej akcie, zameranej na zdravie našich detí, pokúsite aj v svojom blízkom okolí. Pripájame sa k nej aj z redakcie.<!–break–>
 
 
B O J N I C K Á     V Ý Z V A :
 
S L O V E N S K Ý M E D   D E Ť O M
 
            S najnovšími  vedeckými poznatkami o vplyve včelích produktov na ľudské zdravie rastie vo svete ich spotreba. Z nich najznámejší je med, ktorého máme na Slovensku, vďaka organizovanému včelárstvu, podpore vlády, ale hlavne usilovnosti včelárov, aj prebytok. V jeho spotrebe na obyvateľa však na Slovensku podstatne zaostávame za inými krajinami, kde doceňujú jeho priaznivé účinky a pravidelne ho konzumujú. Najnovšie výskumy dokazujú, že už niekoľkotýždňová konzumácia 5 gramov medu za deň (čo je asi jedna zarovnaná kávová lyžička) výrazne zlepšuje telesný výkon, imunitu, odolnosť proti alergiám, srdcovo-cievnu sústavu a celkový zdravotný stav konzumenta. Ročný výdavok aspoň 100 Sk za člena rodiny na med, rozdelený na niekoľko období konzumácie, prispeje k pohode v rodine a ušetrí niekoľkonásobne vyššie výdavky z rodinného rozpočtu na lieky.
 
Robím dôverníka včelárov v Bojniciach. Navštívil som primátora mesta a po kratšom rozhovore sme sa zhodli, že pre mestský rozpočet nie je problém kúpiť 250 g balenie medu pre každého prváčika pri otvorení školského roka a využiť ďalšiu vlastnosť medu, že posilní v krušnej chvíli. Zaviazal som sa aj za všetkých včelárov v Bojniciach, že potrebné množstvo dodáme každoročne o 20 % lacnejšie oproti cene pri predaji „z dvora“ (v tomto roku to vychádza 25 Sk za 250 g balenie, ktoré sa predáva sa po 30 Sk). Keď som primátorovi predložil návrh textu na uznesenie, kde bol počet zapísaných prváčikov s celkovou sumou za med, ktoré by ho po schválení oprávňovalo vyplatiť financie z prostriedkov úradu, pozrel naň a povedal: „Vyplatím to sám z odmeny ako môj príspevok k ich budúcim vedomostiam a vzdelaniu… A urobte z toho výzvu pre celé Slovensko!“
Týmto článkom plním jeho želanie a
 
v y z ý v a m
 
všetkých včelárskych dôverníkov na Slovensku, aby sa pokúsili urobiť podobnú dohodu s príslušným primátorom, starostom, tlmočili pozdrav a dobrú vôľu primátora Bojníc, aby všetci prváčikovia základných škôl na Slovensku zažili vo chvíľach neistoty a očakávania prvého dňa začiatku dlhých rokov štúdií aj trochu rozkoše z chuti medu. Med nielen poteší, ale je aj výborný liek proti stresu. V každom veku. Pri štúdiu aj v zamestnaní.
Na základnej škole v Bojniciach v rámci akcií podporujúcich zdravie usporiadaných školou, ako sú napr. Deň zdravia, Deň otvorených dverí, po dohode s vedením školy budú miestni včelári ponúkať med v 250 g balení z vlastnej produkcie v zníženej cene. Orientačne by to mal byť jeden deň v prvý týždeň septembra, decembra, marca a júna. Deti takto dostanú možnosť konzumovať plnohodnotný med z 250 g balenia asi v 5 gramových dávkach 4- krát do roka asi po štyridsať dní. Budeme sa snažiť dohodu každoročne opakovať. Tieto akcie využijeme aj na propagáciu liečebných účinkov včelích produktov, čím sa poznatky o nich dostanú do slovenských rodín.
Odporúčam, aby platby za med prvákom išli cez pokladňu ZO SZV, ktorá by ich bez redukcie mala vyplatiť dodávateľom balení medu. Dúfajme, že spoločnosť odsúhlasí daňovým úradom tolerovať tieto platby.                 
                                                       
Ing. Stanislav Adámik,
Bojnice
adamiks@zoznam.sk
 
 
 
  

Related Posts