Nezaradené

Experimentálna hodina na Základnej škole v Dúbravke

Experimentálna hodina na Základnej škole Pri kríži v Bratislave – Dúbravke 12.01.2010.

Na Základnej škole pri Kríži v Bratislave – Dúbravke sa pre žiakov II. C triedy uskutočnila primeranou formou prednáška o včele medonosnej a včelích produktoch podľa učebnej osnovy pre 2. ročník základných škôl. Aj keď auditórium tvorili v podstate 8 roční žiaci, otázok a pozornosti sa prednášajúcemu Ing. Štefanovi Demetrovi, CSc., dostalo ako od dospelákov. Živo vnímali každú informáciu a pri otázkach z uvedenej problematiky chceli odpovedať všetci. Zážitok z prednášky zostane na celý život. Preto som rád, že pani triedna učiteľka Mgr. Andrea Bérešová, mala odvahu pozvať na vyučovaciu hodinu skúseného včelára. To žiakov inšpirovalo a motivovalo do takej miery, že sa nemohli prednášky dočkať a ani na chvíľu nestratili pozornosť. Veľmi pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že pani učiteľka prejavila cit a odvahu na experiment s včelárom. Je to pozitívne aj preto, že pedagógovia sa snažia deťom priblížiť prírodu a v nej najpozoruhodnejšie stvorenie na svete včelu medonosnú. Vďaka Vám pani učiteľka a vďaka aj Vám pani riaditeľka Mgr. Iveta Mikšíková. Za včelárov vieme prisľúbiť, že radi prídeme za deťmi kedykoľvek nás požiadate o prednášku, alebo o besedu o všetkom čo súvisí so včelami.

       

Related Posts