Nezaradené

Nové smery vo včelárstve – prednáška Michala Vinca

V rámci plánu prednášok dňa 19.2.2009 Výbor ZO v Stupave pripravil pod vedením predsedu Antona Grambličku a tajomníka doc. Ing. Jána Haščíka, PhD., tematicky zameranú prednášku na „Nové smery vo včelárstve“, ktorú predniesol pán Michal Vinc z Prešova. Mottom prednášky bolo: “Takto to robím ja a prečo“. O prednášateľovi je potrebné hneď v úvode povedať, že ide o človeka veselšej povahy, príjemne ladeného v humornej polohe, čo ovplyvnilo celý priebeh prednášky. Od samého začiatku vznikla priateľská atmosféra, ktorá vytvorila bezprostredný kontakt medzi prednášateľom a účastníkmi. Pán Vinc bol dlhé roky včelárom s počtom včelstiev, ktorý ho zaraďoval už medzi veľkovčelárov. Preto prvou otázkou na neho bola, koľko kilogramov má dobrý včelár dosiahnuť medový výnos od jedného včelstva? Jemu vlastná odpoveď „ ak nedosiahne 100 kg, nech nevčelári“. Pekne, gratulujeme pán Vinc. Z obsahu spomeniem aspoň zásadné myšlienky, ktoré majú cenný význam na začiatku roka, keď všetci čakáme, kedy sa už budeme môcť nasťahovať na včelnicu. Silné včelstvo – tvorí základ vysokých výnosov a dobré podmienky na zvládnutie chorôb, ktoré ohrozujú včelstvo v priebehu roka. Silné včelstvo sa formuje v júli a auguste, resp. ešte aj v septembri. Nie, keď už kvitne repka olejka. Protirojové opatrenia v čase dynamického rozvoja včelstva, ktoré je približne v období okolo 17. apríla. Vtedy robíme odložence, ktoré dovolia plynulý rozvoj – kondíciu do masívnej znášky, ktorá u nás je väčšinou z repky. V odloženci získame rezervnú matku, alebo nové včelstvo, ktoré do druhej znášky natoľko zosilnie, že prinesie medu niekedy viac, ako iné. Boj s klieštikom, robením odložencov a vyrezávaním trudieho plodu aplikujeme tzv. biotechnologickú metódu redukcie roztočov v. d. Tento odborný termín som počul prvýkrát, preto sa domnievam, že ho zaviedol sám prednášajúci. Technológia včelárenia, kam patrí spájanie včelstiev, vkladanie stavebných rámikov (v poradí v úli ako č. 2 a č. 9, t.j. druhý s kraja pri 10 rámikovom nadstavku), prekladanie nadstavkov pri dosiahnutí optimálneho stavu rozvoja včelstva ( pri 3 nadstavkoch sa nadstavky označujú ako č.1, 2 a 3 od spodu, potom sa preložia od spodku ako 2, 1, 3. Mohol by som pokračovať vo výpočte nových postrehov z tejto prednášky, ale z priestorových dôvodov to nie je možne. Verím, že účastníci podujatia z okolitých aj vzdialenejších miest, ktorí počtom prevýšili „domácich“, si odniesli dostatok nových poznatkov a spokojní sa budú vracať aj na ďalšie prednášky do Stupavy.

 
       

V Stupave 25.2.2009 Text a foto Ing. Štefan Demeter, CSc.,

Related Posts