Nezaradené

Obežník č.2/2010

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2010

V prílohe obežníka zasielame schválený národný program eradikácie moru včelieho plodu 2010, podľa ktorého treba postupovať pri vyšetrovaní moru včelieho plodu. Po obdržaní ďalších pokynov z ŠVPS, vám ich dodatočne zašleme.

 

Ing. Ľudovít G á l , v. r. predseda SZV

Prílohy:

1. Eradikačný program (pdf, 540 kB )

2. Pokyny pre odber meliva (doc, 130 kB)

3. Pokyny pre odber meliva 2 (doc, 130 kB)

4. Metodika ošetrenia včiel z Plánu veterinárnej prevencie a ochrany MP SR a ŠVPS SR – pozri nižšie.


obezni_2_2010.jpg


Related Posts