Nezaradené

Včelárska nedeľa púchovského regiónu.

Včelári púchovského regiónu spojili sily a pripravili včelársku nedeľu, ako sa patrí. Z pozvaných 14 primátorov a starostov privítali desiatich, všetkých pasovali za priateľov včelárov púchovskeho regiónu, čo im bude pripomínať aj pamätná plaketa. Príjemne nás prekvapili ich vedomosti o včelároch a včelstvách, keď pri akte pasovania odpovedali na otázky.

Pozvanie prijali aj zástupca PD Mestečko Ing. Jozef Bašovský a riaditeľ polnohopodárskeho učilišťa v Pruskom Ing. Ján Tonhauzer, ktorý prislúbil otvoriť na učilišti v školskom roku 2007/08 včelársky krúžok, pričom nás požiadal o lektorské vedenie. Finančné zdroje na tekéto aktivity škola má. Keďže na tejto akcii bola predstavená aj vlajka ZO SZV Lúky /veľmi pekná/ tak pod vlakjkami ZO SZV Púchov a Lúky boli vyzvaní všetci prítomní včelári aby verejne vyslovili sľub včelára púchovskeho regiónu.

SĽUB VŠETKÝCH VČELÁROV.

Pred vlajkami včelárov púchovskej doliny sľubujem, že budem zachovávať tradície včelárstva, tradície našich otcov – čestnosť, pravdovravnosť, včelársku etiku a chrániť celú prírodu, ktorej je včela neoddeliteľnou súčasťou. Svojím vystupovaním nepoškodím dobré meno včelárov púchovského regiónu.

Tak sľubujem.

Bolo zaujmavé, že všetci to brali dosť vážne. Po týchto oficialnych aktoch prebehlo vystúpenie detí, potom folklórnych skupín z Mestečka, Záriečia a taktiež aj hudobých skupín z Mestečka a Belúše. Následne začali o 11,00 prednášky . Začal p. Sedláček z Bučovíc z ČR. Pri otvorení bolo v DK asi 30 – 40 včelárov o desať minút už tam bolo 80 – 100 včelárov, ktorý pozorne počúvali a besedovali. Plánovana prednáška na 1,5 hod. sa pretiahla na 3 hodiny a keď sme už doslova zrušili prednášku kvôli ďaľším prednášateľom, tak prednáška a dotazy na p. Sedláčka pokračovali vonku. Počas celého dňa prebiehal predaj včelárskych potrieb pričom tam bolo zastúpenie p. Sedláčka z Bučovíc, p. Furáka zo Želoviec, p. Baraníka z Cabaj Čápora, p. Krivého z Trenčína a mnoho miestnych predajcov. O dobrej medovine, guľáši, klobásach a grilovaných rebierkach nebudem ani hovoriť. Spomeniem ešte výstavu starých včelárskych pomôcok a dobovej literatúry ktorá bola v samostatnom stane a taktiež aj ochutnávku medu z púchovskeho regiónu. Špecialitou bol med miešany s drienkami od p. Jakúbeka zo Záskalia pri Pov. Bystrici a jeho produkty zo včelárskej farmy a taktiež aj spústa liečivých bylín ktoré pestuje na farme a predáva.

Nesmiem ešte zabudnúť že v popoludnajších hodinách prebehlo losovanie tomboly v ktorej bolo cca 70 cien, či už včelárskych /pomôcky, med, medovina,../ ale aj nevčelárskych. Celá akcia bola hodnotená veľmi dobre. Zúčastnilo sa na nej približne 500 ľudí. Starostovia obcí sami chcú podať pomocnú ruku pre budúci rok na propagáciu medu a včelárstva.

Jediná zlá vec bol termín, pretože v tom čase prebiehal Agrokomplex a keď sa plánovala táto akcia tak sme si to neuvedomili / kolízia termínov/. Keďže na túto akciu boli plánovane financie z fondov EU, nechceli sme meniť termín. Ovšem, na oplátku, kto kedy videl poriadať v nedeľu o 13,00 hod. včelársku akciu na Agrokomplexe . Veď v minulosti takéto veci boli v sobotu.

   
   

 

Related Posts