Nezaradené

Vyhodnotenie výtvarnej, literárnej a fotografickej súťaže na tému – “Včela a príroda”- 2007

Vyhodnotenie  výtvarnej, literárnej a fotografickej súťaže na tému – “Včela a príroda”- 2007

<!–break–>

Výtvarné práce:

– materské školy
1. miesto: Simonka Žačková, MŠ Hviezdoslavova ul. N.M.n.V.
2. miesto: Alžbeta Mašlonková,  MŠ Kollárova ul. N.M.n.V.
3. miesto: Marínka Holendová,  MŠ Hurbanova ul. N.M.n.V.
4. miesto: Ema Komorechová, MŠ Hviezdoslavova ul. N.M.n.V.
5. miesto: Linda Burdejová, MŠ Kollárova ul. N.M.n.V.

– 1. stupeň ZŠ
1. miesto: Tomáš Žákovič, ZŠ Mor. Lieskové
2. miesto: Denisa Macková, ZŠ Štúrova ul. N.M.n.V.
3. miesto: Alexandra Smatanová, ZŠ Štúrova ul. N.M.n.V.
4. miesto: Jakub Rosypal,  ZŠ Štúrova ul. N.M.n.V.
5. miesto: Katarína Korytárová, ZŠ Mor. Lieskové

– 2. stupeň ZŠ
1. miesto: Tomáš Sedlák, ZŠ Nálepkova ul. N.M.n.V.
2. miesto: Sveťo Zigo, ZŠ Mor. Lieskové
3. miesto: Natália Bulejková, ZŠ Mor. Lieskové
4. miesto: Natália Tomišová, ZŠ Odborárska ul. N.M.n.V.
5. miesto: Terézia Fraňová, ZŠ Štúrova ul. N.M.n.V.

– trojrozmerné predmety
1. miesto: Katarína Tomešová, Richard Levkovič, Kristína Levkovičová, Sabina Duchoňová,  Natália Michalcová,  ZŠ Nová Bošáca – výtv. Krúžok
1. miesto: Magdaléna Martišová, Paula Bánovská, Lenka Malcová, ZŠ Beckov
2. miesto: Jakub Marták, Ján Matejík, Petra Matejíková,  ZŠ Nová Bošáca – výtv. Krúžok
3. miesto: ŠKD – 1. oddelenie (2. a 3. roč.), ZŠ Odborárska ul. N.M.n.V.
3. miesto: Adam Holička, Katarína Tomešová, Marek Janega, Ondrej Kukuča, Martin Žucha,  ZŠ Nová Bošáca – výtv. Krúžok
4. miesto: 2.B trieda, ZŠ Odborárska ul. N.M.n.V.

Fotografia:

– 2. stupeň ZŠ
1. miesto: Lukáš Vavaro ZŠ Kočovce
2. miesto: Mária Šišovská ZŠ sv. Jozefa N.M.n.V.
3. miesto: Silvia Kováčová ZŠ Kočovce

– SŠ
1. miesto: Radovan Eľko  ZSPŠ N.M.n.V.
2. miesto: Monika Kováčová ZSPŠ N.M.n.V.

Literárne práce:

– 1. stupeň ZŠ
1. miesto: Jakub Opatovský ZŠ Čachtice
2. miesto: Tamara Opatovská ZŠ Čachtice
3. miesto: Filip Kraisl ZŠ Odborárska ul. N.M.n.V.
3. miesto: Jaroslav Kubrický ZŠ Čachtice

– 2. stupeň ZŠ
1. miesto: Martina Klimová ZŠ Odborárska ul. N.M.n.V.
2. miesto: Radka Drgoňová ZŠ Štúrova ul. N.M.n.V.
2. miesto: Žofia Kukučková ZŠ Štúrova ul. N.M.n.V.
3. miesto: Alexandra Obšutová ZŠ Beckov

Počet prác prijatých do CVČ:

MŠ:                 78 –  výtv. práce
1. st. ZŠ:         154 – výtv. práce
                         12 – liter. práce
2. st. ZŠ:           83 – výtv. práce
                         43 – liter. ráce
                           9 –  foto
SŠ:                      4 – foto

Neoznačené práce: 3
Spolu: 383 prác

Spracovala: Mgr. D. Mitanová                            PhDr. Jana Heveryová
                                                                                riaditeľka CVČ

Centrum voľného času, Tematínska 28, Nové Mesto nad Váhom

Related Posts