Nezaradené

14. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelích produktov + program

vcelar_tnn.jpg

V dňoch 14. – 17. 4. 2010 v EXPO CENTER a.s. Pod Sokolicami 43, Trenčín, www.expocenter.sk

14.4.2010 STREDA

09.00 – 18.00 h Ochutnávka medu a medoviny– ZO SZV Puchov

09.00 – 18.00 h Zdobenie medovníkov – SOU Nové Mesto nad Váhom

09.00 – 18.00 h Ukážky práce včelárskych krúž­kov mládeže z TN kraja

12.00 – 13.00 h Chov včelích matiek – J. Paulen

13.00 – 14.00 h Včelie produkty – Š. Paulenová

15.00 – 16.00 h Správna výrobná prax – predaj zo dvora – Milan Jančo

 

15.4.2010 ŠTVRTOK

09.00 – 18.00 h Ochutnávka medu a medoviny – ZO SZV Nové Mesto n. Váhom

09.00 – 18.00 h Zdobenie medovníkov – SOU Nové Mesto n. Váhom

09.00 – 18.00 h Ukážky práce včelárskych krúž­kov mládeže z TN kraja

12.00 – 13.00 h Ošetrovanie včelstiev počas roka – Tibor Valovič

12.00 – 13.00 h Včelárstvo na Slovensku a vo svete – Ing. Gago

13.00 – 14.00 h Včelárstvo na Slovensku a vo svete – Ing. Viliam Gago

15.00 – 16.00 h Včelie produkty – Tibor Valovič

 

16.4.2010 PIATOK

09.00 – 18.00 h Ochutnávka medu a medoviny- ZO SZV Trenčín

09.00 – 18.00 h Zdobenie medovníkov – SOU Nové Mesto n. Váhom

09.00 – 18.00 h Ukážky práce včelárskych krúž­kov mládeže z TN kraja

12.00 – 13.00 h Školenie pre začínajúcich včelárov – Jozef Paulen

13.00 – 14.00 h Včelie produkty – medovina, vý­roba, spracovanie – M. Ščibráni

15.00 – 16.00 h Včelie produkty – využitie medu v domácnosti – Anna Dugáčková

 

17.4.2010 SOBOTA

09.00 – 16.00 h Odborný včelársky seminár

09.30 – 10.00 h Zahájenie seminára a ocenenie zaslúžilých včelárov

10.00 – 11.00 h Súčasná situácia vo včelárstve v SR a propagácia značky Slovenský med

11.00- 12.00 h Propagácia včelích produktov a marketing

12.00 – 13.00 h Ošetrovanie včelstiev počas roka

13.00 – 14.00 h Technológia včelárenia v nízkonástav. úľových zostavách

14.00 – 15.00 h Bielkoviny v materskej kašičke nové kritérium hodnotenia kvality medu

15.00 – 16.00 h Chov včelích matiek a šľachtenie včiel

 

09.00 – 18.00 h Ochutnávka medu a medoviny– ZO SZV Partizánske

09.00 – 18.00 h Zdobenie medovníkov– SOU Nové Mesto nad Váhom

09.00 – 18.00 h Ukážky práce včelárskych krúžkov mládeže z TN kraja

Related Posts