Nezaradené Oznamy

Inzercia v časopise Včelár

V roku 2020 je priemerný náklad časopisu Včelár viac než 9000 výtlačkov. Distribuujeme ho pravidelným odberateľom prevažne včelárom na území Slovenskej a Českej republiky.

Uzávierka časopisu je na konci prvého týždňa v mesiaci: napr. pre júlové číslo 6.júna! Časopis distribuujeme už v posledných dňoch výrobného mesiaca – júlové číslo od 26.júna!

Plošná inzercia

Plošná inzercia / 4-farebná, 2-farebná, 1-farebná/ stojí 0,99 €/1 cm2.

Veľkosť stránky Rozmery v cm Plocha v cm2 Cena €
1/1 17 x24 408 403,9
? 17 x 12, 8,5 x 24 204 201,96
? 8,5 x12, 6x 17 102 100,98
Iné možné veľkosti 5,5 x 25 (1 stĺpec), 5,5 x XX, 11,3xYY – 11,3 x 25 (2 stĺpce)   podľa potlačenej plochy

Základný cenník platí pre jednorazovú objednávku reklamnej plochy.

Pri opakovanom uverejnení toho istého inzerátu poskytujeme inzerentovi zo základnej ceny zľavu 10 %, pri trojnásobnom opakovaní 20%, pri šesťnásobnom až celoročnom uverejňovaní 30%.

Podklady pre plošnú inzerciu v časopise musia mať podobu tlačového PDF, príp. JPG formát s rozlíšením  300 dpi.

Riadková inzercia

V rámci služieb predplatiteľom poskytujeme riadkovú inzerciu v rozsahu 10 sádzaných riadkov zdarma. Redakcia si vyhradzuje právo umiestniť ju v časopise podľa voľných plôch, alebo ju presunúť do ďalšieho čísla, napr. v prípade veľkého záujmu.

PS: Na riadkovú inzerciu presahujúcu uvedený rozsah a inzerciu komerčných sa vzťahuje cenník plošnej inzercie.

Váš záujem o inzerciu adresujte emailom na: fckomplet@gmail.com, redakcia@vcelari.sk

PhDr. Ján Repka, šéfredaktor

(Aktualizované 1.4.2020)

Related Posts