Nezaradené

O časopise Včelár

vcelar.jpeg

Časopis Včelár vychádza takmer nepretržite už 84 rokov a  je najdlhšie vydávaným odborným včelárskym časopisom na Slovensku.

 

Časopis vydáva Slovenský zväz včelárov v Bratislave. Je určený aktívnym včelárom – profesionálom i amatérom, producentom včelích produktov a ich spracovateľom, obchodníkom, výrobcom úľových komponentov, včelárskym funkcionárom, pracovníkom veterinárnej správy, žiakom poľnohospodárskych škôl, zamestnancom poľnohospodárskych inštitúcii a ďalším záujemcom.

Včelár:

– informuje o aktuálnom dianí vo včelárskej organizácii,

– slúži včelárom pri rozširovaní si teoretického rozhľadu a konfrontácii praktických skúseností so skúsenosťami iných včelárov

– radí, čo,  kedy a ako treba urobiť na včelnici, ako viesť chov včiel v priebehu roka, ako dosiahnuť vysoké výnosy a kvalitu včelích produktov,

– poskytuje návody, ako predchádzať včelím nákazám,

– prináša najnovšie poznatky z domácich i zahraničných výskumných pracovísk,

– informuje o vývojových trendoch vo včelárskom svete, aby každý čitateľ časopisu bol v ktorejkoľvek dobe vskutku moderným včelárom.

PhDr. Ján Repka, šéfredaktor

Related Posts