Nezaradené

Obežník č.12/2010 – Predĺženie výnimky zo zákona o cestnej premávke

Na základe našej žiadosti o predĺženie výnimky obmedzenia jazdy niektorých druhov vozidiel na cestách I. triedy v Slovenskej republike ustanovenej v § 39 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., Vám oznamujeme, že výnimka s pôvodnou platnosťou do 7. mája 2010, ktorú Vám zasielame v prílohe, bola predĺžená do 16. júla 2010.

Súčasne bola podaná žiadosť o zaradenie včelárskych motorových vozidiel, traktorov a včelárskych kočovných vozov medzi poľnohospodárske samohybné stroje na Ministerstvo vnútra SR.   

Ing. Ľudovít Gál predseda SZV

Obežník_č.12/2010 – Predĺženie_výnimky_z_cestného_zákona.doc (127 KB)

Výnimka-nova-schvalena.doc (64.5 KB)

Related Posts