Nezaradené

Školenie administrátorov ZO SZV v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici dňa 20. marca 2010 sa uskutočnilo školenie administrátorov ZO SZV.

Podujatie bolo v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Bánošom. Odborné školenie pre nový redakčný systém viedol Ladislav Šebošik.

Pre každú ZO SZV bude podľa požiadaviek inštalovaný nový redakčný systém – internetová stránka – ako subdoména s vlastnou administráciou /obsluhou/. Zúčastnení boli oboznámení s možnosťami redakčného systému a praktickými príkladmi tvorby obsahu webstránok. Podujatia sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov – budúcich adminstrátorov.

Pre dôslednejšie oboznámenie s redakčným systémom sa pripravuje 2. školenie v jeseni 2010, bližší termín bude zverejnený.

 

odborný poradca pre Žilinský kraj, Ing. Martin Slovák

skolenie_bb1.jpegskolenie_bb2.jpeg skolenie_bb3.jpeg

Related Posts