Nezaradené

Vyhodnotenie korešpondenčnej súťaže ŠVK 2009/2010

Do termínu uzávierky, 30.3. 2010, bolo kompletne vypracovaných a zaslaných 63 súťažných testov od deviatich školských včelárskych krúžkov (ŠVK). Zo siedmych uverejnených testov bolo možné získať maximálne 73 bodov pri všetkých správnych odpovediach. Úspešným riešiteľom sa stal každý ŠVK, ktorý získal minimálne 50 bodov.

Poradie úspešných riešiteľov je uverejnené v tabuľke.

 

Otázka číslo:

I.

T E S T

II.

T E S T

III.

T E S T

IV.

T E S T

V.

T E S T

VI.

T E S T

VII.

T E S T

1.

b

b

b

c

c

b

a

2.

a

c

c

c

a

c

a

3.

c

a

a

a; b; c

b

b

c

4.

b

c

b

a

a

a

c

5.

a

c

b

b

a

c

b

6.

b

c

c

a

b

b

b

7.

c

c

c

c

a

b

a

8.

b

c

c

c

c

c

c

9.

b

a

a

a

b

a; c

c

10.

a

b

c

a

a

b

a

11.

b

12.

c

13.

c

 

 

 

V niektorých otázkach bolo aj viac správnych odpovedí, ak ste určili správne aspoň jednu z nich, bol krúžku priznaný bod. Všetci úspešní riešitelia v zastúpení trojčlenných družstiev postupujú do celonárodnej súťaže na včelársku Paseku v Kráľovej pri Senci, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. až 16.mája 2010.

Súťaž sa uskutoční na šiestich stanovištiach (teoretický test s tridsiatimi otázkami, mikroskopovanie – určenie tela včely z preparátov, praktická časť – rozbor a popis včelích plástov, určovanie včelárskych pomôcok, botanika – určovanie včelomilných rastlín). Šiestou, bonusovou disciplínou je vypracovanie písomnej práce na tému čo ma priviedlo ku včelárstvu, čo mi dávajú včely a pod., maximálneho rozsahu dvoch veľkých strán, A4. Prácu si žiaci pripravia doma a obhájiť ju musia pred súťažnou komisiou.

Štyria najlepší jednotlivci postúpia z národnej do medzinárodnej súťaže v Českej republike. Okrem najlepších jednotlivcov bude vyhodnotené aj najlepšie súťažné družstvo, ktoré získa putovnú cenu Dr. Novackého.

 

 

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme, želáme veľa elánu pri príprave na celonárodnú súťaž a mnoho dobrých nápadov pri vypracúvaní písomných prác.

 

Poradie úspešných riešiteľov korešpondenčnej súťaže „MV“ 2009/2010

Umiestnenie:

ŠVK pri:

Počet získaných

bodov:

1.

CVČ Púchov

69

2.

ZŠ Povina pri K.N.M.

67

3.

CZŠ sv. Alžbety a CVČ Nová Baňa

64

4.

CVČ Horný Vadičov

63

5.

MŠ a ZŠ Záriečie

61

6.

ZŠ Rakovec nad Ondavou

60

7.

CVČ Kysucké Nové Mesto

58

8.

ZO SZV Čadca

56

9.

ZŠ Dražovce

53

 

 

Mgr. Ján Píš

predseda KPM pri VV SZV

Related Posts