Nezaradené

Celoštátna súťaž školských včelárskych krúžkov„Mladý včelár“, v Kráľovej pri Senci.

Na základe výsledkov korešpondenčnej súťaže v školskom roku 2009/2010 do celoštátnej súťaže postúpilo a bolo pozvané deväť trojčlenných družstiev. Súťaže sa zúčastnilo sedem súťažiacich družstiev, ktoré zastupovali jednotlivé včelárske krúžky. Súťažilo sa v siedmych súťažných disciplínach: písomný test pozostávajúci z dvadsiatich piatich otázok zo včelárskej teórie, mikroskopovanie, včelárska prax – práca s úľom, určovanie včelomilných rastlín, včelárskych pomôcok, zbíjanie a drôtovanie rámikov a slohová práca o mojom včelárení a práci vo včelárskom krúžku.

Každá správna odpoveď bola hodnotená jedným bodom, posledné dve disciplíny boli hodnotené piatimi bodmi. Spolu mohol súťažiaci žiak získať 75 bodov. Súťažilo sa v kategórii jednotlivcov aj družstiev. Traja najlepší žiaci získali diplomy s peknými vecnými cenami a víťazné družstvo a najlepší jednotlivec dostali putovnú cenu Dr. Kolomana Novackého. Každý súťažiaci dostal účastnícky list s vecnými odmenami vo forme kníh a propagačného materiálu.

Prví štyria s najväčším počtom získaných bodov postupujú do medzinárodnej súťaže, ktorá sa uskutoční v Nasavrkách v Českej republike v dňoch 10. až 13. 6. 2010. Držíme im palce, aby čo najvzornejšie reprezentovali Slovenskú republiku.

 

Výsledky súťaže:

Najlepší jednotlivec:

Umiest.

Meno

ŠVK

Test

Mikrosk.

Prax

Rastl.

Pomôcky

Rámiky

Sloh

Spolu

1.

Damián Pálenkáš

Nová Baňa

20

10

10

9

10

5

5

69

2.

Miroslav Slávik

Púchov

21

10

7

10

10

5

5

68

 

Patrik Polc

Nová Baňa

23

10

6

10

9

5

5

68

3.

Juraj Damaška

Povina

19

9

10

8

10

5

5

66

4.

Sabina Tomašcová

Povina

21

10

7

10

8

5

5

66

 

Benjamín Mištík

Nová Baňa

23

10

8

8

9

4

4

66

5.

Jakub Kuchta

Púchov

18

9

9

10

9

5

4

64

6.

Sabina Tomašcová

Povina

20

9

7

9

9

4

5

63

 

Beáta Comorková

Čadca

17

10

6

10

10

5

5

63

7.

Ján Pecka

Záriečie

18

10

5

10

10

5

4

62

8.

Daniel Králik

Horný Vadičov

19

7

6

10

9

5

5

61

9.

Eduard Janíček

Púchov

15

10

6

10

9

5

5

60

10.

Jozef Tóth

Povina

14

8

8

8

9

5

5

57

11.

Matej Slovák

Čadca

14

9

6

9

8

5

5

56

 

Alan Krommel

Dražovce-Nitra

14

9

8

10

8

4

3

56

 

Martiš

Dražovce-Nitra

12

8

7

10

9

5

5

56

12.

Andrej Kučík

Záriečie

16

6

5

10

9

4

5

55

13.

Viktória Mravcová

H.Vadičov

13

8

6

10

8

4

5

54

14.

Stanislav Steiniger

Čadca

14

8

6

9

8

4

3

52

15.

Róbert Zsemlye

Dražovce-Nitra

14

9

8

10

8

2

5

49

 

Nikola Čuboňová

Čadca

13

5

5

10

9

4

3

49

16.

Peter Leško

Záriečie

10

7

5

6

10

2

5

45

 

Najlepšie družstvo:

 

1.

CZŠ a CVČ Nová Baňa

Patrik Polc,

Benjkamín Mištík, Damián Pálenkáš

203

2.

CVČ Včielka Púchov

Miroslav Slávik, Jakub Kuchta, Eduard Janíček

192

3.

CVĆ Povina

Sabina Tomašcová, Juraj Damaška, Jozef Tóth

189

4.

ZŠ Horný Vadičov

Darina Tomašcová, Daniel Králik, Viktória Mravcová

178

5.

ZO SZV Čadca

Beáta Comorková, Matej Slovák,Stanislav Steiniger, Nikola Čuboňová

168

6.

ZŠ Záriečie

Ján Pecka,Andrej Kučík,Peter Leško

162

7.

ZŠ Dražovce -Nitra

Martiš,Alan Krommel,Róbert Zsemlye

161

 

Mgr. Ján Píš

Related Posts