Nezaradené

Obežník 15/2010

Príloha obsahuje popis rizika pri používaní pesticídov pre včely a ostatný užitočný hmyz a doporučenie postupu v prípade poškodenia alebo otravy včiel.

Obežník_15_2010.doc (125.5 KB)

Včely_a_pesticídy.doc (47.5 KB)

Related Posts