Nezaradené

Včelár 5/2010

vcelar_05_2010.jpg

Ján REPKA:
… tak sme sa dočkali
…….. 65
Z výročných členských schôdzí ZO SZV … 66
Ján REPKA:
Proti moru včelieho plodu na medzinárodnej úrovni 66
Ing. Ján KOPAL:
Svet ide ďalej aj v našom odbore 67
Pavol BALLON:
Diagnostika a hodnotenie napadnutia včelstiev klieštikom.68-69

Anna ZÁBOJNÍKOVÁ/J. REPKA:
TECHAGRO skromnejšie, ale nesklamalo .. 70
Mgr. Stanislava NOSKOV1ČOVÁ, Ing. Andrea HRDÁ:
Postup k predkladaniu žiadostí o dotácie na úhradu nákladov a strát 71 – 72
Ing. Pavel FIĽO:
Jar na včelnici v rôznych úľových zostavách.
73-76 Prof. Ing. Jozef KODRÍK, CSc:
Najdôležitejšie zdroje znášky v máji. 77
Ing. Juraj MAJTÁN, PhD.:
Apiterapeuti sa stretli v Pasové. 78
Napísali o nás…..79
Mgr. Ján PÍŠ:
Vyhodnotenie súťaže ŠVK.
79
Ing. Michal MAČIČKA, CSc:
Dodržiavajme povolené limity. 80
Spoločenská rubrika, Zo života SZV. 83
Krížovka, inzercia. 84

Related Posts