Nezaradené

Včelár 6/2010

vcelar_06_2010.jpgJán REPKA: Buďme príkladom!………….. 85
Pavol BALLON:
Týždeň ukončil odborný seminár …………. 86
Ing. Štefan DEMETER, CSc:
Dobrý chýr letí ďaleko………………….. 86
Malá priestormi, veľká prínosom………….. 87
Ján REPKA: Staré haraburdy spáliť……… 88-89
RNDr. Tatiana ČERMÁKOVÁ: Riziko používania
pesticídov pre včely a ostatný užitočný hmyz … 90
Zoznam chovateľov včelích matiek……… 91-92
Apislavia oslavuje storočnicu ……………. 93
Mgr. Eva KOVÁČOVA: Včielka na výstavách … 94
Kreslili včely……………………….. 95
Prof.Ing. Jozef KODRÍK, CSc: Z agátových lesov na rúbaniská…………… 97
MUDr. Viera RAJČANOVÁ: Včely, včelie produkty a alergie ……….. 98-99
Ing. Michal MAČIČKA, CSc: Označovanie predávaného medu………….. 99
Ing. Bohuslav GABČAN: Po dvoch rokoch test … 100
Ing. Róbert NÁDAŠDY: Smutný koniec kuny lesnej ……………… 100
Ing. Michal MAČIČKA, CSc: Nedostatok plástov znižuje medný výťažok…. 101
Spoločenská rubrika ………………….. 102
Krížovka, inzercia……………………. 103
František BIZUB:
Včelárske zbierky v múzeách …….. 4. s. obálky

Related Posts