Nezaradené

Včelár 7/2010

vcelar_07_2010.jpgIng. Ľudovít GÁL: Čo bolo, bolo………105
Ján REPKA: Podporné fondy sú významnou pomocou…………….106
Milan J ANCO: S odstupom času ………..106
Mgr. Ján PÍŠ: Oprávnená hrdosť na tradície … 107
RNDr. Alla FAKOVÁ: Spoznávali a porovnávali……………107
MVDr. Mária KANTÍKOVÁ, Ing. Peter BADÁŇ: Kvalitný med zostáva kvalitným veľa rokov … 108
Zlatobyľ okupuje Banskú Bystricu ……..109
Z Vašich listov…………………..109
PhDr. Beáta VRZGULOVÁ: Včele patrí náležitá úcta a primeraná starostlivosť……110
Ján REPKA: Veľká včelárska lúpež …….112
Ing. Pavel F1Ľ0: Včelárenie na Slovensku a nízke nadstavky – 2. časť…….. 113-116
Mgr. Pavol BALLON: Pastovanie medu 117
Prof. Ing. Jozef KODRÍK, CSc: Najdôležitejšie zdroje znášky v júli …….118
Ing. Michal MAČIČKA, CSc: Vieme, aký med predávame? …………119
Ing. Michal MAČIČKA, CSc: Praxou preverené – Rozmiestnenie oplodniačikov … 120
Ing. Jaroslav GASPER: Slovenčina, na slovíčko!…………….120
Mgr. Ján PÍŠ: Mladý včelár vo finále……123
Spoločenská rubrika……………….123
Krížovka, riadková inzercia ………….124
František BIZUB: Včelárske zbierky v múzeách 16. časť 4. s. ob.

Related Posts