Nezaradené

Obežník 6b/2010 – doplnok k obežníku č.6

Nariadenie vlády č. 422/2007, aktualizované znenie 340/2009. Usmernenie k žiadosti o vyplatenie podpory – II. termín.

ZO SZV,  VV SZV a členov ZSV upozorňujeme v tomto obežníku na nedostatky pri predkladaní dokladov na čerpanie podpory podľa NV 422/2007, aktualizované znenie 340/2009 a na základe kontroly z MP SR, ktorá prebehla na S-ZSV v období od 14.5.2010 – 30.6.2010.

Obežník č.6b/2010.doc (46 KB)

Obežník č.6b/2010.pdf (113.84 KB)

Related Posts