Nezaradené

Včelár 8/2010

vcelar_08_2010.jpgJán REPKA: Včela a vidiek …………….. 125
Zo zasadania VV SZV ………………… 126
Ing. Robert CHLEBO: Ukážme, čo doma máme! . . . 126
Boris BUKOVSKÝ:
Martinskí včelári sa stretli na včelárskej nedeli.. 127
Ján REPKA: Malé včelárske Eldorádo….128-129
Pavol BALLON:
August – posledná možnosť dostať včelstvá do kondičnej sily…130 -131
Ing. Robert CHLEBO: Hodnotenie medov na súťažiach………. 132-133
MVDr. Mária KANTÍKOVÁ, PhD., Ing. Peter BADÁŇ:
Kvalita medov na Slovensku od vstupu do Európskej únie … 134-135
Prof. Ing. Jozef KODRÍK, CSc.:
Najdôležitejšie zdroje znášky v auguste……… 136
MUDr. Slavomír URBANČEK, PhD:
Propolis – kontaktný alergén? ..137
Ing. Michal MAČIČKA, CSc.:
Informácie o mede musia byť objektívne.. 138
Inzercia………………………. 139-140
Trh s medom ……………………….. 141
Ing. Ján RYŠAVÝ: Spomienka na Jána Hlinku . . . 142
Spoločenská rubrika ………………….. 143
Slovenčina, na slovíčko! ……………….. 143
Krížovka, riadková inzercia ……………… 144

Related Posts