Nezaradené

Odolajme pokušeniu!

Medu je v tomto roku málo. Signalizovali to skoré jarné znášky, a ani neskôr sa zázrak nekonal. Mnohí mali čo robiť, aby svoje včelstva udržali v kondícii potrebnej pre úspech v nadchádzajúcom (nádejame sa úrodnejšom roku!). Ba našli sa aj takí prognostici, čo predpovedali krach niektorých včelárskych fariem s majiteľmi úplne znechutenými tohtoročným vývojom.
Pravdou zostáva, že ak sa niekto rozhodol postaviť si existenciu len na príjmoch z predaja včelích produktov, nebude mať na ružiach ustlané. Pri nákladoch na zimné zakŕmenie a nutné liečivá zostane nejedna kasička nanajvýš poloplná. Ešte v lete mi priateľ z druhého konca republiky telefonoval: „ Čo ideme robiť? Všetok med som predal, ďalšiu znášku nečakám.” Oravskí včelári hlásili už po sezóne poklesy priemerných medných výnosov až na jednu desatinu (!!!) oproti priemeru, inde je to približne tretina. Situácia je vážna.
Vlani sa nám vďaka mediálnej kampani podarilo predať väčšinu medu do Vianoc. Spotrebiteľ pochopil, akú hodnotu v domácom mede nachádza a priklonil sa na stranu domácich včelárov. Zatiaľ viac priazňou pri výbere produktu ako súhlasom s vyššou nákupnou cenou. Každý obchod, kontakt predávajúceho s kupujúcim, je vzťah. Vzťahy sa budujú dlho. Dobré sú zvyčajne vtedy, keď ich budujú obe strany a pri tom vzájomne rešpektujú základné pravidlá. V obchode veľakrát rozhoduje cena, no nie je prvoradá. Kúpili by ste si napr. topánky za pár EUR, keby ste o nich vedeli, že sa vám krátko po obutí rozpadnú?
Veď’ boli lacné…! Dôležitá je aj dôvera. Prišli by ste znovu do obchodu, keby vás predavač spomínaných topánok skalopevne presviedčal o kvalite svojho tovaru, no topánky by sa po krátkej dobe rozpadli? Iba ak s reklamáciou…!
Med je osobitá obchodná komodita.
Celkom zaslúžene je postavená nad bežné, priemyselne vyrábané druhy potravín. Bez medu možno existovať. Tí, čo ho natrvalo vyškrtli zo svojho jedálneho lístka možno ani nevedia, o čo všetko sa pripravili. Naopak, tí, ktorí ho žiadajú, ho hľadajú práve pre mimoriadne danosti, nutričné vlastnosti a logicky  čakávajú vysokú kvalitu medu garantovanú majstrom včelárom. Prečo to píšem? Spomenul som už, že vzťah a dôvera sa budujú dlho. Na jednom konci je spokojný predávajúci, na druhom spokojný zákazník. Ak sa takýto rovnovážny vzťah naruší, krehké spojivo zabezpečujúce profit sa pretrhne, dôsledky sú veľmi nepríjemné a dlhodobé. Dobré meno je veľmi krehký materiál, staré porekadlo hovorí: Dôveru a život možno stratiť iba raz!
Terajšie obdobie nedostatku kvalitného domáceho medu na trhu nahráva do rúk rôznym špekulantom a „zlatokopom”. S vidinou zisku sa iste pokúsia  dostať na trh aj také zásoby, ktoré by v inej situácii v konkurenčnej pozícii dôstojne neobstáli. Neveríte, že je to možné? Nie je to tak dávno, čo sa mi
v otvorenej debate priznal jeden včelár, že síce už takmer desať rokov nemá ani jedno včelstvo, ale každý rok predá niekoľko sto kíl medu zo sudových zásob v sklade. Vtedy, pred mnohými rokmi, odmietol dať med do výkupu bez priamej platby, dodnes ho rozpredáva sám. Zatiaľ čo iní nemajú ani po rokoch med či peniaze, spomínaný včelár ich má.
Aktivitu mu zazlievať nemožno, správa sa trhovo, s cieľom dosiahnutia maximálneho zisku. Nepochybujem o kvalite ponúkaného, dobre uskladneného medu, presné odchýlky od normálu by ukázal až podrobný laboratórny rozbor.

Len si myslím, že by asi bolo poctivejšie voči zákazníkom i kolegom včelárom vyjsť s pravdou von, deklarovať skutočnú kvalitu a nájsť vhodnejšieho odberateľa svojho produktu, (keď už deklarujeme minimálne trojročnú dobu trvanli-vosti, a tým aj nezmenených vlastností medu). Vyvarujme sa aj rôznych poku-sov prilepšiť si a vydávať za med to, čo na našich konkurentoch tak radi kritizujeme. Aj uplynulé dni ukázali, že v osvete máme čo doháňať a ani na chvíľu v nej nemôžeme poľavovať. Presvedčení a vychovaní zákazníci ubúdajú, rodia sa však noví. A tak si objemné nákupy cukru v našich obchodoch včelármi mnohí „znalci” spájajú s priamou produkciou medu, za ktorý potom pýtame „nehorázne peniaze”. Koniec koncov – pre nás zainteresovaných – to nie je nijaká novinka.. Opakuje sa každý rok. Vysvetľujme, presviedčajme, pestujme si existujúcich zákazníkov a trpezlivo budujme nové obchodné partnerstvá. To je investícia do budúcnosti, do včelársky lepších čias ako sú tie, ktoré prežívame dnes.

Ján Repka

Related Posts