Nezaradené

Smernica o odbornej spôsobilosti pre výkon prednáškovej činnosti vo včelárstve

Účelom tejto smernice je stanovenie podmienok činnosti Lektorov a Prednášajúcich odborníkov vo včelárstve pre organizácie v Združení slovenská včela /ďalej len ZSV / a Spolku včelárov Slovenska /ďalej len SVS/

Smernica podmienok činnosti Lektorov a Prednášajúcich odborníkov vo včelárstve.doc (22 KB)

 

Príloha k smernici o odbornej spôsobilosti pre výkon prednáškovej činnosti vo včelárstve

Príloha_k_odbornej_sposobilosti_prednasatelov.doc (20.5 KB)

Related Posts