Nezaradené

Kurz ošetrovania včelstiev aerosólom

RZ SZV Trenčín organizuje 13.novembra. 2010, v Púchove, v priestoroch bývalého domu Zväzarmu na Novonosickej 1480, kurz ošetrovania včelstiev aerosólom.

Príloha: Kurz_aerosolu_Púchov.doc (18.5 KB)

Related Posts