Nezaradené

Nepodpíľme si konár pod sebou

 Neidealizujme si minulosť niekdajších systémov dotácií, keď dotácie na každé včelstvo boli samozrejmosťou. Zvláštne tiež bolo, že kontrola nebola dôsledná. Nepamätám si, že by sa niektorý z bývalých funkcionárov sťažoval na prísnosť vtedajších kontrolných orgánov. Po vstupe do EÚ sme prevzali systém podpory vo forme „Národného programu stabilizácie a rozvoja včelárstva“. Zároveň sme už tiež pocítili aj vysokú náročnosť kontrolných orgánov a uvedomili si naše medzery v príprave podkladov pre získavanie podpôr v jednotlivých oblastiach.

Pri navrhovaní systému zberu, vyhodnocovania a schvaľovania podkladov sme vychádzali z dôvery k funkcionárom v základných organizáciách a vôbec sme neuvažovali o možných podvodoch. Skúsenosti v prvých rokoch ukázali, že nie všetci si dôveru zaslúžia, snažia sa zneužiť nielen nedostatky v legislatíve, ale aj nekalými spôsobmi sa pokúsili žiadať o preplatenie.

Niekoľko príkladov z praxe: Tajomník ZO žiada preplatiť liečivá pre ZO približne za 300 €, ale konkrétne pre seba za 1 500 €. Pýtam sa, čo chcel s takým množstvom liečiv robiť ? Chcel ich predávať vo svojej predajni, alebo ich chcel vyviezť do zahraničia, kde tento druh liečiva v predaji nedostať?

Ten istý tajomník žiada preplatiť dva medomety, ktoré kúpil pre seba od iných včelárov. Tí, medomety, vraj už nepotrebujú… Zámerne neprezradím dohodnutú kúpnu cenu… (medomety boli asi pozlátené!) Iný včelár to vymyslel lepšie, ako by to spravil samotný Šalamún. Kúpil lacný medomet, pravdepodobne bez dokladov, a neskôr sa dohodol s iným majiteľom obchodu, ktorý medomety ani nepredáva, aby mu vyhotovil doklady. Samozrejme, vo vysokej cene.

Drzosť niektorých ľudí nemá hranice. Veľa vecí sa usilujem chápať, odpúšťať, ale niekto je natoľko imúnny, že si ústretovosť ani nevšimne. Snažím sa vo včelároch vidieť len to dobré, ale človek je už raz taký: aj dobrý, aj zlý a tak reálne ho treba aj vidieť. Preto som za tvrdé postihy tých, ktorí sa nepoučia z cudzích alebo vlastných chýb, donekonečna skúšajú trpezlivosť iných, napádajú ich, alebo kradnú a stavajú sa do pozície neohroziteľných a nadradených. Som za obyčajnú ľudskú slušnosť a držím palce všetkým tým, ktorí sú nekompromisní voči všetkému, čo slušnosti odporuje. Pretože nemám prístup k účtovnej dokumentácii spomínaného obchodníka,dal som podnet na miestne príslušný daňový úrad o preverenie tohto nákupu.

Uvedené prípady sú len špičkou ľadovca, ktoré zachytili pracovníci sekretariátu SZV alebo pracovníci platobnej agentúry. Pýtam sa, ako je možné, že takéto doklady prešli bez schválenia ZO SZV?

Alebo to výbor príslušnej ZO SZV schválil?

Keď nám Rusi v zime zavreli plynový ventil, naša vláda ich nemohla donútiť toto rozhodnutie zmeniť. Teraz, keď súčasná vláda postavila svoj program na šetrení a hľadá peniaze, napr. na riešenie škôd po povodniach (tomuto zámeru nemožno nič vyčítať, práve naopak), sa môže stať, že nám zavrie ventil na dotácie a odôvodní to našou snahou o tunelovanie, neschopnosťou spraviť si poriadok vo vlastných radoch. Preto navrhnem opatrenia na zabráneniu zneužívania podporných prostriedkov jednotlivcami.

Snaha vlády o znižovanie počtu zamestnancov ministerstva, ale aj platobnej agentúry, zvýši tlak na zlepšenie kvality podkladov k preplácaniu jednotlivých dotačných titulov, a pravdepodobne aj na počet pracovníkov sekretariátu spracúvajúcich požiadavky základných organizácií. Vzhľadom k obmedzeným finančným prostriedkom SZV, aj s ohľadom na schopnosť včelárov platiť zvýšený členský príspevok, budeme musieť tento problém riešiť zvýšením kvality predkladaných materiálov od úrovne ZO SZV. Iste k tomu prispeje aj školenie funkcionárov ZO SZV zodpovedných za administráciu dotácií, ktoré sme pripravili na 6. novembra, a tiež širšie zapojenie odborných poradcov do tejto činnosti. Po vykonaných personálnych zmenách, sa zvýšila kvalita práce na sekretariáte SZV.

Z hľadiska úspešnosti a dlhodobej produktivity týchto ľudí je nutné podporovať ich prácu dôkladnejšou prípravou zasielaných materiálov. Samozrejme, s tými, ktorí nebudú schopní zabezpečiť neustále sa zvyšujúce požiadavky, sa budeme musieť rozlúčiť. Keď sa zostrí konkurenčný boj o schopných a nadaných zamestnancov (k čomu aj na Slovensku bezpochyby príde), stane sa udržanie a motivovanie najlepších zamestnancov dôležitou stratégiou. Musíme zachovať kontinuitu a vziať si príklad z toho, čo čas overil.

Našou úlohou je vytvoriť prostredie prívetivé pre včelárov, nie hádzať im polená pod nohy nezmyselnými požiadavkami na byrokraciu, dodržiavanie iracionálnych podmienok, ktoré už do tohto storočia nepatria. Ide o to, aby sme v celej činnosti zväzovej práce dosiahli významné úspory a sprehľadnili kontrolné postupy tak, aby sme včelárov neobťažovali viac, ako je potrebné.

Ing. Ľudovít Gál predseda SZV

Related Posts