Nezaradené

Obežník 8b/2010

Ministerstvo pôdohospodárstva po preskúmaní Vami predložených žiadostí o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel žiada o opätovné predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 3.12.2009 č.1600/2009-100. Žiadosť nám bola doručená 20.10.2010 z MPSR preto Vás žiadame o urýchlené skontrolovanie Vašich žiadostí, ktoré ste podávali ku koncu mája tohto roka a ich opätovné vyplnenie podľa aktuálneho stavu v centrálnom registri včelstiev ku dňu 31.05.2010. 

Je vo Vašom záujme, aby ste predmetné žiadosti zosúladené podľa centrálneho registra včelstiev zaslali najneskôr do 28.10.2010 elektronicky na adresu galova@vcelari.sk a najneskôr doporučene a prioritne poštou originál odošlete, aby bol doručený najneskôr 29.10.2010 na adresu sekretariátu: Svrčia 14, 842 08 Bratislava, aby nenastala situácia, že dotácie na opeľovaciu činnosť z dôvodu nedodržania termínu a nesúladu s centrálnym registrom včelstiev Vám nebudú môcť byť vyplatené.

 

Prílohy:

SZV_Obeznik 8b.doc (134 KB)

Menny_zoznam_vsetkych_pravnickych_osob.xls (26 KB)

Priloha_A1_Ziadost-1.doc (44.5 KB)

Priloha_A2_Ziadost-1.doc (45 KB)

Priloha_B1_dotacia.xls (26.5 KB)

Priloha_B2_dotacia.xls (26.5 KB)

UzivatelskaPrirucka_EvidenciaVcelstiev.pdf (1.65 MB)

Manual_Pristup_k_udajom_ZO_CRV.pdf (204.1 KB)

Related Posts