Nezaradené

Obežník č.18/2010 – Školenie  funkcionárov SZV a ZSV v súvislosti s NV 422/2007, aktuálne znenie

Oznamujeme Vám, že Centrum odborných poradcov pri Slovenskom zväze včelárov zabezpečilo školenie pre funkcionárov Slovenského zväzu včelárov a predsedov občianskych združení Združenia Slovenská včela dňa 6.11.2010 v priestoroch Agroinštitútu Nitra (Kongresová hala) so začiatkom o 09:00 hod.

  Školenie je určené pre  funkcionárov SZV a ZSV, ktorí pripravujú podklady ku žiadostiam o vyplatenie podpory podľa NV 422/2007 v aktuálnom znení a sú zodpovední za vedenie jednoduchého účtovníctva v rámci jednotlivých ZO SZV a ostatných občianskych združení v rámci ZSV.

Príloha: Obeznik c.18_2010.doc (31 KB)

Related Posts