Nezaradené

Včelár 10/2010


vcelar_10_2010.jpegJán REPKA:Dôležité je byť pri tom …………….165

Ján REPKA:
Sviatok umu a šikovnosti………….. 166
Pozvánka na výstavu v Humennom…….166
Mgr. Rastislav PROCHÁDZKA:
90 rokov včelárskej organizácie v Topoľčanoch…..167
Ľudovít HODAS:
Pre veľký úspech o rok repete………..167
Ján REPKA:
Dobrá rada stojí groš . . . 168-169
Bohaté tradície sú velkým záväzkom……170
Jozef BLAHA:
Keby nie včielky………171
Jana CEVAROVÁ:
Pribudli kvalifikovaní chovatelia včiel ………..172
100 rokov Apislavie
Sme povinní chrániť zdravie našich včiel . . . 173
Iniciatíva našla priaznivú odozvu …….. 174
Varna 2010 – výsledky súťaží ……….. 175
Žitie pod tenkou perinou ………. 176-177
Ing. Stanislav ADÁMIK:
Pomohol by projekt práce s mládežou ……..178-179
Mgr. Ján PÍŠ:
Korešpondenčná súťaž ŠVK – test č. 1 ……179
Ing. Michal MAČIČKA, CSc.:
Najvhodnejší čas na premiestňovanie včelstiev…………180
Ing. Pavol ONDRUŠ:
Menej známa choroba medoviny a vína . . . 181
Inzercia ………………………. 1 82
Spoločenská rubrika ………………183
Krížovka, riadková inzercia………….184

Related Posts