Nezaradené

Včelár 11/2010

Včelár 11/2010

vcelar_11_2010.jpegIng. Ľudovít GÁL: Nepodpíľme si konár pod sebou . . . . . . . . 185

Včelári si pripomenuli 200 rokov
komerčného chovu včiel . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Výzva: Hľadáme stavovský pozdrav . . . . . . . 186
Ing. Štefan DEMETER, CSc.:
Nároky sa zvyšujú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Ako si predplatiť časopis Včelár? . . . . . . . . . 187
Ján REPKA: Domovina kranky privítala
včelárov z celého sveta . . . . . . . . . . . . .188 –189
Ing. Róbert CHLEBO: Opäť sme žali medaily 189
Antimikrobiálne vlastnosti medu . . . . . . . . . 190
Prof. Jozef KODRÍK, CSc.:
Zhodnotenie pastvy včiel . . . . . . . . . . .192 –193
Pozor na vijačku voštinovú . . . . . . . . . . . . . . 193
Ing. Pavol ONDRUŠ:
Evidencia chovu včiel stručne a jasne . . . . . . 194
Ing. Ján HAŠČÍK: Jesenné ošetrovanie včelstiev . . . . . . . .195 – 197
Ján REPKA: Našou ambíciou je držať krok s dobou . . . . . 198
Mgr. Radoslav DANKO: Aj takto sa to dá . . . 199
Mgr. Ján PÍŠ: Korešpondenčná súťaž ŠVK – test č. 2 . . . . . 199
Ing. Michal MAČIČKA, CSc.: Nenechajte panenské plásty v medníku . . . . . 200
Opýtali sme sa:
Ako opraviť koróziou poškodený medomet? . 200
Monitoring médií: Napísali o nás . . . . . . . . . 202
Spoločenská rubrika, inzercia . . . . . . . . . . . . 203
Krížovka, riadková inzercia . . . . . . . . . . . . . 204

Related Posts