Nezaradené

Majetok SZV

Majetok SZV – odpredaj resp. ponuka na spoluprácu pri jeho rekonštrukcii:

Slovenský zväz včelárov, na základe návrhu Komisie pre majetok SZV, dáva na vedomie, že:

 1. ponúka na odpredaj tieto objekty

 1. objekt rodinný dom v Okoličnej na ostrove pri Komárne – LV 764 , k.ú Okoličná na ostrove

 2.  

  1. ponúka spoluprácu pri rekonštrukcii príp. spoločnom využívaní týchto objektov:

  1. Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci – LV 350, k.ú. Kráľová pri Senci

  2. sekretariát SZV – Svrčia ul.14, Bratislava – LV 129, k.ú. Karlova Ves

  Záujemcovia o tieto objekty získajú bližšie informácie u predsedu komisie pre majetok SZV Gabriela Foťka na adrese strela.g@centrum.sk , resp. tel. č 0904 492 805.

  Svoje ponuky posielajte na adresu : Sekretariát SZV, Svrčia ul.14, Bratislava

  termín: do 30.11.2010

Related Posts