Nezaradené

Obežník č. 23/2010 – Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2011

V zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok.

Prílohy: Obežník_23_10_2010.doc (126 KB)

– Číslo_ZO_SZV.xls (30.5 KB)

Related Posts