Nezaradené

Školenie a preskúšanie lektorských zručností – pre učiteľov včelárstva

Oznamujeme, že školenie a preskúšanie lektorských zručností za účelom zaradenia medzi učiteľov včelárstva bude vykonané na Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80 , Banská Bystrica v nasledovných termínoch.

Pokročilí v užívaní Informačných a komunikačných technológií:

  1. termín – piatok 10.12. 2010 o 15.00 hod

  2. termín- piatok 17.12.2010 o 15.00 hod

predpokladaná dĺžka sú 4 hodiny

Začiatočníci v užívaní Informačných a komunikačných technológií:

  1. termín – sobota 11.12. 2010 o 09.00 hod

  2. termín- sobota 18.12.2010 o 09.00 hod

predpokladaná dĺžka je 8 hodín

Prihlášky na uvedené termíny posielajte e-mailom na adresu

pafilo@vidiekbb.sk

Tu nahlasujte aj potrebu stravovania/ večera v piatok, resp. obed v sobotu, prípadne nocľah z piatku na sobotu/

Ceny týchto služieb sú obed, večera á 2,5 Eura, ubytovanie 9 eur 

 

 

 

Related Posts