Nezaradené

Obežník č. 24/2010

Pri zápise do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010 bolo zistené, že niektorý zo štatutárov ZO SZV pri zápise do registra určených právnických osôb neoprávnene použil identifikačné číslo Slovenského zväzu včelárov (00178349) namiesto identifikačného čísla vnútroorganizačnej zložky (tzv. identifikátor-00178349-xxx) pridelený Štatistickým úradom Slovenskej republiky na základe žiadosti prostredníctvom S-SZV.

Príloha: Obežník č.24_2010.doc (124.5 KB)

Related Posts