Nezaradené

Obežník č.1/2011 – Dotácia na opeľovaciu činnosť

MP SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 1600/2009-100 pre rok 2010 vo výške 3,50€ na 1 včelstvo. MP SR rozhodlo, že žiadatelia, ktorí sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami SHR mali žiadať dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel prostredníctvom Nariadenia vlády č. 264/2009 Z.z. 

ZO SZV do 25.2.2011 zašlú na S-SZV kópiu výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi ZO SZV. Výplatná listina musí obsahovať: registračné číslo, meno, adresu, dátum narodenia včelára, počet včelstiev, na ktoré dostal dotáciu na plnú výšku vyplatenej sumy dotácie.

Príloha 1:Obežník _01_2011.doc (27 KB)

Príloha 2: Vzor_výplatnej_listiny_2.xls (22.5 KB)

Related Posts