Nezaradené

Obežník č. 25/2010 – doplnenie

Na základe množiacich sa otázok zo strany funkcionárov základných organizácií SZV k výročným členským schôdzam v súvislosti s funkčným obdobím a voľbami predsedu základnej organizácie SZV (ďalej len ZO SZV), tajomníka ZO SZV, predsedu kontrolnej a revíznej komisie (ďalej len KRK) ZO SZV a ďalších členov výboru ZO SZV a KRK ZO SZV, Predstavenstvo SZV v súlade s ustanovením § 18 ods. 4 písm. h) Stanov SZV vydáva toto stanovisko.

Príloha: Výklad ustanovenia § 16 a 12 Stanov SZV v súvislosti s volebným obdobím funkcionárov SZV.(127.5 KB)

Related Posts