Nezaradené

Plán prednášok ZO SZV v Stupave v období zima – jar – leto 2011

Prednášky ZO SZV Stupava sa uskutočnia v priestoroch malej zasadačky MKIC Stupava od 17.30 v mesiacoch január a február a od 18.00 v marci 2010. Prístup k MKIC v Stupave nájdete na priloženom výňatku mapy Stupavy. Na prednášky tradične pozývame včelárov a záujemcov o prednášanú tému z celého Slovenska.

Príloha: Plán_prednášok_2010-11.pdf (317.45 KB)

Related Posts